Boerderij Freienstein anno 1960; Weinterp 31

Huidige adres Weinterp 31. Ca. 1960. Boerderij Freienstein. Deze boerderij stond op het perceeltje weiland voor het huis van de familie Seefat- Boonstra. De familie Jongedijk waren de laatste bewoners. Het was een voormalige dokterswoning. Het bouwwerk is afgebroken in 1971.

Weinterp 31 anno 1987

boven: foto circa 1987 gemaakt door Renee Seefat. Huidige adres Weinterp 31. Martje Seefat-Boonstra voor hun eerste woning. Laatste bewoner was Gooitsen Donker. Links op de achtergrond het bedrijf van Reinder de Haan. Onder:  Martje Seefat-Boonstra achter hun eerste woning die afgebroken… Lees verder

Boerderij bij Weinterp 48 ca. 1931

  Deze boerderij stond halfweg de Weinterp en de Bûtewei in het weiland iets oostelijk van honden trainingcentrum Cosmo. De laatste bewoners waren de familie Jochem Boonstra. Begin jaren 1960 is de boerderij afgebroken in ruilverkaveling verband. Een nieuw bedrijf… Lees verder

Weinterp 44 anno ca. 1960

Luchtfoto van de boerderij van de Andringa familie. Jelle Bakker was de boer op deze grote boerderij met een villa-achtig woonhuis. Op deze plek staat nu de woonboerderij en appartementen van bouwbedrijf Bouma. Nu staat dit huis hier:

Weinterp 65 anno 1925

Siebe de Jong. Weinterp 65 in het vroege voorjaar van 1925. De familie Klaas en Boukje de Boer wonen hier nu in een burgerhuis. De boerderij is rond 1960 afgebroken nadat de laatste bewoners de familie Gooitsen en Meintsje de… Lees verder