Welfingstrjitte in de jaren 1968-1969

Het ontstaan van de Welfingstrjitte in de jaren 1968-69. Op de onderste foto staan de nieuwe woningen voor bejaarden  welke in 2014 zijn vervangen door nieuwe levensloopbestendige woningen. De bovenste foto toont de originele huizen die anno 2015 nog lang niet… Lees verder

Wijnjeterp buurt ca. 1960

Zicht vanuit het westen. Entree van de buurt Wijnjeterp anno 1960. Links waren de sloten al weg. Rechts waren ze er nog. Links de winkel van Loopstra (manifacturen). Daarnaast de boerderij van Marten ten Hoor (nu Henk Heslinga)

Wijnjeterp zicht naar het westen ca. 1948

Wijnjeterp richting westen circa 1948. Zicht  vanaf muziekkoepel. Het huis ver weg rechts was slagerij Egbert v/d Molen. Daarnaast de boerderij van Willem Sijtsema.  Bijna niet zichtbaar bakkerij Ids v/d Molen. Dan het huis van Jappie Bouma, Gooitsen Donker, autobedrijf Weeny Woody… Lees verder