Wijnjeterp buurt ca. 1958, nu Merkebuorren

Merkebuorren, zicht vanuit het westen. Rechts het materiaal voor de smidse van de weduwe Linstra en zoon (Tjeerd Linstra). Daarnaast het zonnescherm van de slagerij van Frederik Welfing. Links de winkel en fouragehandel  van Pieter en Harm de Vries.

Slagerij Tolman anno 1912

Slagerij Tolman tijdens de bouw in 1912. Eertijds stond hier de manufacturenwinkel van Rinsje Zandberg. In 1912 werd het de slagerij van Jan Tolman. Bij de nieuwbouw hiervan werd deze foto gemaakt. Op de steiger staat Tjalling Keuning links en zijn… Lees verder

Wijnjeterp buurt anno 1930 (ca.)

Wijnjeterp buurt ca 1930; zicht vanuit het westen. De huizen van links naar rechts: Eerst het schoolhuis van  hoofdmeester Kieft. Dan het huis van ondermeestermeester Hellingwerf. Dit huis werd later door hem geruild met textielwinkel eigenaar Jan Loopstra. Dan de boerderij… Lees verder

Duurswoude, grens Wijnjeterp anno ca. 1929

Zicht vanuit Duurswoude op de grens met Wijnjeterp ca. 1929. Links bakkerij Arend Lok (nu Joop van Bergen). Daarnaast slagerij Tolman en de hoeden- en pettenwinkel van de weduwe Te Nijenhuis. Rechts vooraan het echtpaar Iele Dijkstra. Andere personen onbekend.