Weer

apr 19 - vr
Wijnjewoude, NL
7°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

WEN ‘Stap voor stap’

Nieuwsbrief oktober 2015

Uit de startblokken!

Het tromgeroffel kan beginnen.

Op donderdagavond 15 oktober start de WEN energiecoöperatie en gaan we als dorpsgenoten SAMEN werken aan het doel: Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025.

Zorg dat je erbij bent want dit wordt een uiterst informatieve en inspirerende avond met veel interactie. Met elkaar kijken we naar de mogelijkheden van besparing en opwekking van energie en vooral ook naar hoe we SAMEN ons doel zouden willen en kunnen bereiken.

Deze avond start om 19.30 uur en is boeiend voor jong en grijs, bewoners, bedrijven en agrariërs met kleine en grote beurzen, huiseigenaren en huurders. Kortom voor iedereen die:

  • lagere energielasten wil met hoger wooncomfort
  • wil werken aan een schone toekomst voor onze kinderen
  • samen met het dorp zelfvoorzienend wil zijn in energiebehoefte en
  • onafhankelijk van vervuilende energieproductie in binnen- en buitenland en commerciële partijen.

Heus niet ieder adres kan zelf energieneutraal worden. Maar als we als dorpsgemeenschap gezamenlijk ons doel bereiken, heeft wel elk huishouden/bedrijf daar profijt van.

 WEN coöperatie

Door lid te worden bepaal jij mee hoe we gezamenlijk energieneutraal gaan worden. Gaan we collectief zonnepanelen inkopen? Gaan we onderzoeken of ons eigen rioolslip biogas kan opleveren? Hoe zorgen we ervoor dat huurwoningen energievriendelijk worden?

De leden van de coöperatie bepalen het gezamenlijk en inspireren elkaar. Daarom is het ook zo belangrijk om meningen uit diverse generaties te horen. De coöperatie vormt de verbinding tussen allen die zich voor het WEN doel willen inzetten. Via de coöperatie kan straks ieder die dat wil investeren in energieopwekking door bijvoorbeeld eigenaar te worden van enkele zonnepanelen op het dak van een bedrijf of openbaar gebouw. Of je nu weinig te besteden hebt of veel, jouw panelen leveren jouw opbrengst.

Vooralsnog is lidmaatschap van de coöperatie kosteloos. Over toekomstige lidmaatschapskosten beslissen de leden samen. Je kunt tijdens de vergadering lid worden.

Kijken hoe het kan!

Op zaterdag 10 oktober ben je tussen 10 en 16 uur van harte welkom bij een zestal enthousiaste dorpsgenoten die in hun huis en/of bedrijf al heel veel hebben gedaan aan besparing, opwekking en zelfs opslag van energie. Deze koplopers tonen graag hun installaties en vertellen je met passie over hun maatregelen en de effecten die zij daarmee hebben bereikt. Hieronder een korte introductie van de deelnemers van de open huizen route ‘Kijken hoe het kan’ op 10 oktober.

Zaterdag 10 oktober van 10 tot 16 uur

Open huizenroute ‘Kijken hoe het kan!’

Donderdag 15 oktober om 19.30 uur

WEN Informatie- en inspiratiebijeenkomst in de Swingel

WEN, je krijgt er energie van!

 

Deelnemers Open huizenroute ‘Kijken hoe het kan!’ 

 Mts. Veenstra

Sinds juni 2013 zijn wij overgegaan op zonnepanelen. Ons energieverbruik was ongeveer 50.000 Kw per jaar. We zijn nu voor 90% zelfvoorzienend. We maken gebruik van een voorkoeler. De melk wordt gekoeld door grondwater.

De melk stroomt geleidelijk door de voorkoeler en komt daardoor koeler in de melktank. Het toerental van de pomp blijft laag. Hierdoor maakt de tankkoeling veel minder uren. Op de vacuümpomp van de melkinstallatie hebben we een frequentieregelaar. Deze regelaar zorgt voor een constanter en lager pomptoerental waardoor het energie verbruik sterk daalt.

Familie Akker

Vier jaar geleden hebben we onze cv-ketel vervangen voor een zonneboiler. Het systeem bestaat uit een voorraadvat van 1000 liter water waaruit de CV installatie wordt gevoed. Dit voorraadvat wordt verwarmd door 5 zonnecollectoren op het dak, en in de woonkamer staat een houtkachel met een warmte wisselaar, als back-up hebben we een kleine cv-ketel. Ons gasverbruik is hierdoor gedaald tot ongeveer 300m3 per jaar.

Op het dak van de schuur hebben we 10 zonnepanelen geïnstalleerd. Met deze zonnepanelen hebben we het stroom verbruik uit het net gereduceerd tot nul. En leveren we gemiddeld elk jaar stroom terug aan het net.

Ons streven is om in de toekomst het overschot aan elektriciteit te kunnen opslaan in accu’s, en met de teveel geproduceerde het voorraadvat van de CV te verwarmen. Zodat we in de toekomst geen elektriciteit en gasaansluiting meer nodig hebben

Drukkerij Pool

Het tapwater (voor warm water uit de kraan, voor de douche, vaatwasser en de wasmachine) wordt door middel van een zonnecollector verwarmd. Mocht de boiler niet genoeg warmwater  hebben dan wordt het water elektrisch verwarmd.

De verwarming van het huis en de drukkerij wordt verwarmd d.m.v. van een groot voorraadvat (1.200 liter) met warmwater. Bij zonnig weer wordt het water op temperatuur gehouden d.m.v. heatpipes. Mocht het water kouder worden dan 42 graden, dan zorgt de warmtepomp ervoor dat het voorraadvat op temperatuur blijft. De warmtepomp haalt zijn warmte uit de aardaccu, deze wordt bij zonnig weer verwarmd door het sunflexscherm. De benodigde stroom wordt opgewekt d.m.v. zonnepanelen.

We hebben geen gasaansluiting meer en zijn zelfvoorzienend.

Familie Laanstra

Vorig jaar zijn we begonnen met het isoleren van ons woning (bouwjaar rond 1900). De muren zijn van isolerende bolletjes voorzien en de hele kap van de oude woning is bekleedt met dikke isolerende platen waarna er nieuwe dakpannen opgelegd zijn. De vloer is gedeeltelijk geïsoleerd en we zijn begonnen met het aanleggen van vloerverwarming in het oude deel van de woning. De nieuwe huiskamer achter de woning had dit al. De aardaccu is inmiddels ingegraven maar moet nog aangesloten worden en in bewerking zijn nog de warmtepomp, heatpipes en twee boilers.

Eind 2015 hopen we het gas af te kunnen laten sluiten. Na alle besparingsmaatregelen zal er nog worden gekeken naar het verbruik van de elektriciteit om hier nog de nodige voorzieningen in te treffen.

 Hotel Restaurant De Stripe

In 2012 heeft Hotel Restaurantbedrijf De Stripe in Wijnjewoude geïnvesteerd in twee Zonnecollectorsystemen. Er is gekozen voor het Direct Flow principe met volledig vacuüm. Dit zorgt voor een zeer hoog rendement en kan industrieel worden toegepast in procestechniek.

De installatie voor het Hotelbedrijf voorziet in de levering van warm water voor de badkamers. In het restaurantbedrijf wordt het hete water gebruikt voor de keuken. In beide gevallen werken de installaties ter ondersteuning van de bestaande CV-installatie. Hierdoor wordt enorm energiekosten bespaard.

Tijdens de open dag is Gerrit Venema aanwezig om u te voorzien van informatie. Hij legt u graag de verschillen uit van de verschillende systemen die in de markt te koop zijn, zoals. Vlakke Zonnecollectoren, het “Sydney” thermosfles (heatpipe) principe en het volledig vacuüm- buizensysteem (Heatpipe & Direct Flow) van S-Power.

 

 

Nieuwsbrief september 2015

 

 

Stap voor stap op weg

Was het tot nu toe vooral veel ‘uitvogelen’ hoe de WEN droom werkelijkheid kan worden, inmiddels lopen we naar de startlijn want de voorbereidingen zijn zo goed als klaar.

De WEN visie is uitgewerkt, de notaris geeft zijn oordeel over de conceptstatuten van de WEN coöperatie in oprichting, aan de WEN website wordt gewerkt en we hopen de subsidievoorwaarden nog meer te kunnen ombuigen naar de Wijnjewouder situatie. Verder organiseren we in oktober een avond waarin we veel concrete informatie kunnen geven en daarnaast een open huis bij enthousiaste dorpsgenoten die al flink op weg zijn om met hun huis of bedrijf energieneutraal te worden.

 WEN op Willedei

Op 5 september kunt u ons, samen met Plaatselijk Belang, vinden in de nieuwe muziekkoepel. We hopen dat u ook interesse hebt om als dorpsgenoten prettig samen te werken aan een schone toekomst van ons dorp, de verlaging van ieders energielasten en  verhoging van het wooncomfort. Want alleen samen kunnen we bereiken dat we over 10 jaar onafhankelijk zijn van commerciële energiepartijen.

De winst die zij zouden opstrijken kunnen we dan in ons eigen dorp investeren. Aantrekkelijk nietwaar? We zien u graag in de muziekkoepel op de Willedei dan kunnen we u inmiddels meer vertellen.

 

Weetje  van de maand

De WEN ambitie om een energieveld in te richten op het volgend jaar vrijgekomen tracé van de N381, lijkt vooralsnog niet waargemaakt te kunnen worden.

De provincie adviseert om eerst grote bedrijfsdaken als ‘zonnevelden’ in te richten. Bovendien zijn er signalen dat de energiewet zodanig wordt vernieuwd, dat het ook voor de ondernemer/eigenaar van het dak een aantrekkelijke optie wordt.

Dit zou ook een mooie ontwikkeling zijn voor ieder die wel in zonne-energie wil investeren en daarvoor zelf geen goede mogelijkheden heeft.

 

Nog een weetje

Rioolslib blijkt zeer geschikt om elektriciteit op te wekken. Dus wie weet wordt in de toekomst uw toiletbeurt wel heel rendabel.

 


Nieuwsbrief juni 2015

Om vanuit het niets goede plannen te maken voor een energieneutraal Wijnjewoude moet er eerst heel wat doordacht en –gesproken worden. Vandaar dat u de afgelopen maanden nog niet heel veel concreets van ons hebt vernomen. Toch zetten we mooie stappen en binnenkort kunt u de eerste daden opmerken.

 Energie coöperatie WEN in voorbereiding

Om als dorpsgenoten gezamenlijk te werken aan een energieneutraal Wijnjewoude is de opzet van een energie coöperatie van vitaal belang. De kerngroep is bezig bestaande statuten van andere dorpen zo aan te passen dat zij goed aansluiten bij de Wijnjewouder situatie. Het gaat er om dat de coöperatie echt van en voor het dorp is en dat niet een bestuur maar de leden zelf sturing geven aan het beleid en de activiteiten.  We denken ook na over een digitale coöperatie, compleet met digitale werkgroepen en digitale ledenvergaderingen. Hier is wel een specifiek website ontwerp voor nodig. Wie hier ideeën over heeft en hier aan wil bijdragen kan zich melden bij Pieter de Kroon, 0612996778

Ondertussen worden voorbereidingen getroffen voor een inventarisatie van individuele wensen ten aanzien van besparingsmaatregelen en opwekking van duurzame energie. Zo hopen we de voor Wijnjewoude beschikbare provinciale middelen zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.

Inspirerend bezoek aan energieneutraal Saerbeck

Afgevaardigden van de provincie, diverse Friese dorpen en Doarpswurk hebben het Duitse dorp Saerbeck bezocht. Hoewel de Duitse situatie, waar duurzame energieopwekking nauwelijks belemmeringen kent, hier niet zomaar toepasbaar is, zijn de bezoekers toch zeer geïnspireerd naar hun basis teruggekeerd.

Pilot Doarpswurk

Deze provinciale organisatie ondersteunt  dorpen bij diverse ontwikkelingen. Voor wat betreft energiebeleid wil zij voor drie Friese dorpen een projectplan met business case ontwikkelen. Wijnjewoude is gevraagd als pilotdorp. Een uitdaging die we ook nu weer graag aan gaan.

Weetje  van de maand

Voetbalvereniging ODV is super enthousiast met energiebesparing bezig. Zij gaan hun maandelijkse verbruik bijhouden en nemen diverse maatregelen (zoals led-veldverlichting) die het energieverbruik aanzienlijk zullen verlagen. Een prachtig voorbeeld voor andere (sport)verenigingen.

 

                                 Nieuwsbrief april 2015

 

WEN komt uit de startblokken

De grote WEN ambitie om Wijnjewoude in tien jaar Energie Neutraal te krijgen vraagt om een gedegen voorbereiding en zorgvuldig procesverloop. Langzaam maar zeker worden lijnen van het langjarig project zichtbaar. De diverse werkgroepen zijn bezig hun concrete doelstellingen voor de korte en lange termijn te definiëren. De agrariërs krijgen binnenkort hun tweede nieuwsbrief met voorstellen voor  snel renderende besparingsmaatregelen.

Woensdag 25 maart heeft WEN voorzitter Grietje Rooks een kort radio-interview gegeven aan Omrop Fryslan in “Fryslân fan ‘e moarn”.

Nulmeting

Ben je geïnteresseerd om het elektriciteits- en gasverbruik van Wijnjewoude de komende jaren te volgen, dan kun je alvast de zogenaamde nulmeting bekijken. Dit is een handige weergave van de verbruikssituatie, bij aanvang van ons WEN project. De basisgegevens, die ons via de gemeente verstrekt worden, zullen we jaarlijks actualiseren, zodat iedereen het resultaat van de gezamenlijke inspanningen kan volgen.

Goed bezig

Heb jij al veel geïnvesteerd in het omlaag brengen van je eigen verbruik, dan vinden we het mooi om met jou in contact te komen. Of lijkt het jou leuk om actief bij WEN betrokken te zijn? Laat het ons weten, want hulp is bijzonder welkom!

 

Weetje van de maand

Buurtvereniging De Trambrêge wil zich inzetten voor WEN.

In haar jaarvergadering  is buurtvereniging De Trambrêge enthousiast geworden om  samen bezig te gaan met het Energie Neutraal maken van ons dorp. Namens WEN hebben Grietje Rooks en Frans Pool het een en ander  over de plannen verteld en de buurtbewoners uitgenodigd mee te denken hoe zij zelf met heel eenvoudige maatregelen bij kunnen dragen aan energiebesparing.

De buurtgenoten willen de komende maanden samen aan de slag met simpele besparingsmaatregelen. Ook gaan ze hun verbruik met elkaar vergelijken. En dan, tijdens hun bbq in september, willen ze de  resultaten van hun acties delen met WEN.

Een pracht voorbeeld dat hopelijk veel doet volgen. Dus als jouw buurtvereniging –of ander groepje bewoners- ook  meer wil weten over hoe jullie samen met simpele maatregelen kunnen bijdragen aan een energieneutraal Wijnjewoude? Neem contact op met Grietje Rooks, 0516 491350.


Nieuwsbrief februari 2015

Wijnjewoude EnergieNeutraal

Daar gaan we als dorp stap voor stap aan werken

De afgelopen maanden hebben we regelmatig verteld over de ambitie van Plaatselijk Belang om ons dorp energieneutraal te maken. We werden door de gemeente uitgenodigd om aan een pilot mee te doen en vervolgens bleek er voldoende draagvlak om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Ongeveer 20 dorpsgenoten zijn inmiddels bereid hun schouders te zetten onder het project Wijnjewoude Energie Neutraal, afgekort WEN.

En zo leest u nu de eerste editie van de maandelijkse rubriek ‘WEN stap voor stap’. Deze rubriek verschijnt ook in de Bân.

Stel je voor: in 2025 is het energieverbruik drastisch verlaagd en wekken  we alle energie die we als dorp gebruiken, binnen ons eigen dorp duurzaam op. Wat een uitdaging! En wat een goed toekomstperspectief voor ons en onze kinderen. Geen vervuilende energiebronnen,  totale onafhankelijkheid van commerciële energieleveranciers én aanmerkelijk lagere energielasten voor elk huishouden, elk bedrijf en elke instelling. Een goed begin is er al met de 1054 zonnepanelen die al Wijnjewouder stroom opwekken!

De projectorganisatie WEN is van start. Er is een kerngroep gevormd  waarin ook de gemeente en stichting Samen Energie Neutraal participeren. De verschillende aspecten van het project (denk bijvoorbeeld aan besparing, communicatie, opwekking, coöperatie, financiën etc.) worden nu in werkgroepen verder uitgewerkt. De komende jaren willen we u via de Bân en vooral ook via de website maandelijks op de hoogte houden van de WEN ontwikkelingen.  Op de site kunt u zeer binnenkort bijvoorbeeld lezen welke dorpsgenoten al actief zijn in de projectorganisatie. En dat het geen ‘geitenwollensokken’ clubje is, moge ook blijken uit het volgende nieuws.

Provincie ondersteunt WEN

Provinsje Fryslân ondersteunt van harte het WEN project. En dat blijft niet bij woorden, want de provincie heeft Wijnjewoude maar liefst 150.000 euro toegezegd voor energiebesparende voorzieningen aan woningen.

Omdat de randvoorwaarden nog door de gemeente moeten worden vastgesteld kunnen we op dit moment helemaal niets vertellen over het hoe, wat en wanneer. Zodra er meer bekend is laten we u dat natuurlijk weten. Dus hou vooral ook de website in de gaten of like Wijnjewoude.net op facebook dan krijgt u het nieuws automatisch binnen.

Informatieavond voor agrariërs

De eerste feitelijke WEN actie is dat er op donderdag 12 februari een informatiebijeenkomst speciaal voor agrariërs  wordt gehouden. Momenteel zijn er veel goede mogelijkheden en kansen om het energieverbruik van agrarische bedrijven drastisch te verlagen. Op deze avond vertelt boerin Greet Ruitenberg enthousiast over de maatregelen die zij als melkveehouder heeft bedacht en uitgevoerd om het energieverbruik van haar bedrijf sterk te verlagen en tegelijkertijd duurzame energie op te wekken. ‘Investeer in je eigen bedrijf, niet in het energiebedrijf’ is haar motto. Verder zijn er bijdragen van de gemeente, bedrijfsadviseurs van De Laval en Weidse Blik en van LTO Opsterland. Voor deze uiterst interessante avond zijn de agrariërs uit de regio Opsterland Oost uitgenodigd.

 

Vraag van de maand

Betekent energieneutraal besparen of zelf opwekken?

Beide! Eerst komt het erop aan het energieverbruik zoveel mogelijk te verlagen, vervolgens gaan we zelf duurzame energie opwekken om in de eigen behoefte te voorzien.

Als we dit als dorp in goede samenwerking doen wordt Wijnjewoude energieneutraal. Het betekent niet dat ieder huis zijn eigen energie opwekt, maar dat we gezamenlijk zoveel produceren dat we in het dorpsgebruik kunnen voorzien. Zo hopen we samen een energieveld met zonnepanelen te kunnen realiseren.

 

Het WEN logo

logo wijnjewoude energie neutraal-page-001In het WEN logo staat de zon symbool voor duurzame energie en de voetstappen worden, net als onze footprint* op aarde, steeds kleiner naarmate ze dichter bij duurzame energieopwekking komen. De kleuren geel, rood en blauw zijn gebaseerd op de kleuren van onze dorpsvlag en wapen.

De voetafdruk (footprint) brengt in kaart welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde. Via de voetafdruktest van het WNF kun je zien hoe groot jouw voetafdruk is. Ook kun je jouw resultaten vergelijken met anderen, ze delen via Facebook en vrienden uitnodigen de test te doen. Samen geven we de aarde door. www.wnf.nl/voetafdruktest

 

Heeft deze eerste ‘WEN stap voor stap’ uw interesse gewekt? Op onze dorpssite kunt u binnenkort meer lezen. En heeft u zin om actief bij dit onderwerp betrokken te zijn? Laat het ons weten, want uw hulp is bijzonder welkom! Vriendelijke groet namens de kerngroep WEN, Grietje Rooks.