Weer

mei 28 - di
Wijnjewoude, NL
17°C

Sponsoren

NLD energie

nldenergieweb

Energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD energie) is een coöperatieve energieleverancier opgericht om de duurzame ambities van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en versnellen. Op die manier wil NLD de overgang naar een meer duurzame samenleving voor alle inwoners van Noord-Nederland mogelijk maken: niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop georganiseerd. NLD energie heeft drie leden, te weten de Friese, Drentse en Groningse provinciale koepelcoöperaties: ‘Ús Koöperaasje’, ‘Drentse Kei’ en ‘GrEK’. Elke koepelcoöperatie vertegenwoordigt weer alle initiatieven uit de desbetreffende provincie. Dus NLD energie is eigenlijk een soort coöperatie voor coöperaties. www.nldenergie.org

De door WEN op te richten dorpscoöperatie zal zich aansluiten bij de Friese koepel ‘Us Koöperaasje’ (www.uskooperaasje.nl) en daardoor automatisch mede-eigenaar zijn van NLD energie. Inwoners van Wijnjewoude kunnen lid worden van de dorpscoöperatie en hun stroom en gas afnemen van en ook terugleveren aan NLD energie. Per aansluiting vergoedt NLD energie jaarlijks een bedrag van € 75. Met deze jaarlijks weer beschikbaar komende gelden zullen in het dorp lokale initiatieven op energiegebied of op sociaal maatschappelijk en educatief terrein worden ondersteund.