Zuiveringsinstallatie Wijnjewoude verdwijnt

Bron: Sa!

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wijnjewoude verdwijnt per 2018. Wetterskip Fryslân kiest er voor om het rioolwater dat nu nog aan de Tolleane wordt gezuiverd in de toekomst naar Drachten te brengen.

De installatie in Wijnjewoude is aan renovatie toe. Maar het Wetterskip acht het efficiënter om de zuivering voortaan te concentreren in Drachten. Voor het zover is moet er nog wel een nieuwe rioolwaterpersleiding worden aangelegd tussen Ureterp en Drachten.

Tussen Wijnjewoude en Ureterp ligt al een dergelijke leiding, die nu nog wordt gebruikt om het rioolwater naar Wijnjewoude te brengen. In de toekomst gaat het vervuilde water de andere kant op om daarna via de nieuwe leiding naar Drachten te worden getransporteerd.

De voorbereidingen voor de nieuwe leiding zijn gestart. Het stadium van de tekentafel is voorbij. Nu wordt gekeken naar het mogelijke tracé en volgen er in overleg met perceeleigenaren landmeetkundige metingen en grond- en bodemonderzoeken.

De aanleg van de persleiding start in de eerste helft van 2016. De ontmanteling van de zuiveringsinstallatie in Wijnjewoude staat gepland voor de eerste helft van 2018.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *