Algemene ledenvergadering “Eert de doden”

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging
“Eert de Doden” te Wijnjewoude.

Datum: maandag 16 maart 2015
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Mfc de Swingel te Wijnjewoude

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vergadering 17 februari 2014
3. Jaarverslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie: E. Stoker en H. Hielkema- Haisma
6. Benoeming nieuw kascommissielid
7. Mededelingen:
1.Vaststelling ledenkorting
2.Vaststelling contributie (voorstel bestuur de contributie met ingang van 2016 te verhogen van €15,- naar € 17,50)
8. Pauze
9. Bestuursverkiezing;
Aftredend R. van der Woude
Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden ingebracht.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Graag tot ziens op de ledenvergadering,
Bestuur uitvaartvereniging EDD Wijnjewoude

Nieuwsbrief Uitvaartvereniging Eert de Doden. Maart 2015

Uitvaartvereniging EDD is al langer dan 100 jaar een begrip in ons dorp. In 2014 is dit jubileum gevierd.

Wat doet een uitvaartvereniging voor de leden?

– Het verzorgen van de uitvaart naar wens van de nabestaanden.
Dit gebeurt door een vakbekwame en gediplomeerde uitvaartleider en dragers uit het eigen dorp.
– Het regelen van de zakelijke aspecten, zoals de overlijdensakte, aangifte bij het gemeentehuis, drukwerk, locatie, bloemen, vervoer etc.
– Omdat de vereniging scherpe afspraken heeft met Uitvaartverzorging Van der Zwaag uit Heerenveen, kunt u 25 tot 30% besparen op de kosten van een uitvaart, met name de korting op de diensten van de bode en kortingen op de geleverde materialen. Voorwaarde is dat de financiële afwikkeling van de uitvaart door uitvaartvereniging EDD wordt verzorgd. Na de uitvaart kan Uitvaartverzorging Van der Zwaag de nabestaanden ook helpen of adviseren bij praktische zaken, zoals het regelen van de bankzaken, uitkeringen en de belastingaangifte.

Lidmaatschap

Als u lid wilt worden van de vereniging kunt u het aanmeld-contactformulier downloaden van onze website. Na het formulier ingevuld te hebben kunt u dit opsturen naar de penningmeester van onze vereniging. Ook kunt u contact met de penningmeester opnemen voor meer informatie. In principe kunt u op elke leeftijd lid worden. Hiervoor is een regeling ontworpen, hoe langer men lid is, hoe hoger het bedrag van de ledenkorting.
Bij overschrijving vanuit een vorige woonplaats wordt er een intredebedrag berekend. Dit is op basis van een door alle verenigingen gebruikte intredetabel.
Het maximale ledenkortingsbedrag is vastgesteld op € 900,-. De contributie bedraagt € 15,- per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als een of beide ouders lid zijn van onze vereniging. De hoogte van de ledenkorting en de contributie worden jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Contributie

Als u ons heeft gemachtigd de contributie automatisch te innen, wordt of is dit omstreeks
25 februari van uw rekening afgeschreven. Voor degenen, die nog niet een machtiging voor automatische afschrijving hebben afgegeven, vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen.
Het levert u en ons gemak en een kostenbesparing op. Als u niet een automatische afschrijving heeft, zijn wij genoodzaakt € 2,- kosten in rekening te brengen en bij een herinnering zelfs € 5,-. Hierover is een besluit genomen in de algemene ledenvergadering.
Het bestuur doet op de algemene ledenvergadering van 16 maart 2015 het voorstel de contributie van €15,- per persoon te verhogen naar € 17,50 per persoon. Dit in verband met de dalende rente en toenemende kosten.

Wijzigingen

Wij verzoeken u adreswijzigingen of wijzigingen in uw gezinssituatie door te geven aan de penningmeester van onze vereniging.
Website
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.uitvaartverenigingenopsterland.nl of contact opnemen met één van de bestuursleden.

Bestuur Uitvaartvereniging EDD

Voorzitter :J. Miedema tel. 0516-481305
Penningmeester :G. van der Wier-van der Meulen tel. 0516-481880
Secretaris :A. Drenth-Hoekstra tel. 0516-481590
:T. van der Mei-Bouma tel. 0516-481284
:R. van der Woude tel. 0516-481391

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *