WEN stap voor stap

Nieuwsbrief juni 2015

Om vanuit het niets goede plannen te maken voor een energieneutraal Wijnjewoude moet er eerst heel wat doordacht en –gesproken worden. Vandaar dat u de afgelopen maanden nog niet heel veel concreets van ons hebt vernomen. Toch zetten we mooie stappen en binnenkort kunt u de eerste daden opmerken.

 

Energie coöperatie WEN in voorbereiding

Om als dorpsgenoten gezamenlijk te werken aan een energieneutraal Wijnjewoude is de opzet van een energie coöperatie van vitaal belang. De kerngroep is bezig bestaande statuten van andere dorpen zo aan te passen dat zij goed aansluiten bij de Wijnjewouder situatie. Het gaat er om dat de coöperatie echt van en voor het dorp is en dat niet een bestuur maar de leden zelf sturing geven aan het beleid en de activiteiten.  We denken ook na over een digitale coöperatie, compleet met digitale werkgroepen en digitale ledenvergaderingen. Hier is wel een specifiek website ontwerp voor nodig. Wie hier ideeën over heeft en hier aan wil bijdragen kan zich melden bij Pieter de Kroon, 0612996778

 

Ondertussen worden voorbereidingen getroffen voor een inventarisatie van individuele wensen ten aanzien van besparingsmaatregelen en opwekking van duurzame energie. Zo hopen we de voor Wijnjewoude beschikbare provinciale middelen zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.

 

Inspirerend bezoek aan energieneutraal Saerbeck

Afgevaardigden van de provincie, diverse Friese dorpen en Doarpswurk hebben het Duitse dorp Saerbeck bezocht. Hoewel de Duitse situatie, waar duurzame energieopwekking nauwelijks belemmeringen kent, hier niet zomaar toepasbaar is, zijn de bezoekers toch zeer geïnspireerd naar hun basis teruggekeerd.

 

Pilot Doarpswurk

Deze provinciale organisatie ondersteunt  dorpen bij diverse ontwikkelingen. Voor wat betreft energiebeleid wil zij voor drie Friese dorpen een projectplan met business case ontwikkelen. Wijnjewoude is gevraagd als pilotdorp. Een uitdaging die we ook nu weer graag aan gaan.

 

Weetje  van de maand

Voetbalvereniging ODV is super enthousiast met energiebesparing bezig. Zij gaan hun maandelijkse verbruik bijhouden en nemen diverse maatregelen (zoals led-veldverlichting) die het energieverbruik aanzienlijk zullen verlagen. Een prachtig voorbeeld voor andere (sport)verenigingen.

 

Meer lezen over WEN? Kijk hier.

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *