OpsterlandThornooi volleybal 7 en 14 april 2016

Sportvrienden, We zijn er weer klaar voor….. nu de teams nog. Net als voorgaande jaren gaan we er vanuit dat er zich voldoende teams melden om het traditionele Opsterlandtoernooi te laten slagen. We hebben de laatste jaren de stijgende lijn weer te pakken en zijn jullie hulp en inzet nodig om deze lijn voort te zetten. Dus daag collega’s, vrienden en buurtbewoners uit om ook mee te doen.

Wie kunnen er mee doen?

Aan het toernooi kunnen personen vanaf 16 jaar meedoen die de volleybalsport niet in NeVoBo-competitieverband beoefenen. Om gemakkelijker teams te kunnen vormen staan we ook dit jaar weer toe, dat er per team één competitiespeler/ster meedoet, van wie de naam op het opgaveformulier dient te worden vermeld. Jullie kunnen je alleen als team, bestaande uit minimaal 6 personen, opgeven. Aanmelding is mogelijk voor dames-, heren- en gemengde teams. Een gemengd team bestaat in uit 3 dames en 3 heren. Er mogen in een team wel meer dames zitten, maar niet meer heren. Er wordt gespeeld volgens de NeVoBo-regels.

Wanneer worden de wedstrijden gespeeld?

Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal “de Skâns” te Gorredijk, op donderdag 7 april en donderdag 14 april a.s. Er wordt gedurende een vaste tijd gespeeld (ca12-15 minuten per wedstrijd) De wedstrijden voor het opgegeven team worden op één van de avonden gespeeld, dus hoeft men niet elke avond aan te treden. De avonden beginnen om 19.00 uur en zullen tot ongeveer 22.00 uur duren.

Wat zijn de kosten?

De deelnamekosten bedragen € 25,00 per team . Dit bedrag dient u tegelijk met het inzenden van het aanmeldingsformulier over te maken op rekeningnummer NL82RABO 0322 9167 20 (Rabobank Gorredijk) t.n.v. s.v. THOR te Lippenhuizen o.v.v. Volleybalthornooi 2016 en uw Teamnaam.

Hoe kunnen jullie je opgeven?

Opgave (in teamverband) door inzending van het aanmeldingsformulier naar : sv THOR, p.a. Jan Witteveen, Pompeblêd 8, 8408 KB Lippenhuizen (tel. 0513-462355 of 06-28267079), maar het liefst per mail jwwj@hetnet.nl. Opgave vóór 15 maart a.s. De deelnemende teams worden verzocht op het aanmeldingsformulier de naam van tenminste één persoon te vermelden die bereid is als scheidsrechter op te treden. Dit behoeft geen gediplomeerde scheidsrechter te zijn! We proberen het zelf te regelen maar een beetje back-up is altijd handig. Voor nadere inlichtingen kunnen jullie je wenden tot bovenstaand adres.

met vriendelijke groet,
s.v. THOR Lippenhuizen

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *