Berichten van Plaatselijk Belang

Achter de schermen

Op dit moment gaat de aandacht van PB voornamelijk uit naar allerlei onderwerpen die in een pril stadium van ontwikkeling zijn. Zo denken we mee bij de voorbereiding van een gemeentelijke woonvisie, waarbij we vooral inzetten op goede woningen voor ouderen. Er is overleg over sociale thema’s en diverse activiteiten, ook voor jongeren. Samen met PB Bakkeveen wordt gewerkt aan plannen voor de verbetering van recreatieve fietspaden en toerismepromotie. Zijn dit thema’s waar u wel aan wilt bijdragen, laat het ons weten. Verder zijn de bestuursleden vooral druk met het bezoeken van alle leden tbv de automatische incasso van de contributie.

Opening gebiedsontwikkeling N381

Het ziet er naar uit dat op zaterdag 3 september de officiële opening van de gebiedsontwikkeling rond de N381 zal plaatsvinden. Het is de bedoeling om een toeristische route voor fietsers en oldtimers uit te zetten langs alle betrokken dorpen. In elk dorp is iets leuks te beleven.  Ook Wijnjewoude denkt mee over een mooie dag die een win-win situatie gaat opleveren voor Wijnjewoude en de Willedei. In juni moeten de dorpsplannen duidelijker worden.

Groenbrengpunt Ureterp

U heeft er in de Sa! over kunnen lezen dat de gemeente de openingstijden van het groen-brengpunt in Ureterp wil beperken. Het blijkt namelijk dat er zaterdagen zijn waarop er nauwelijks tuinafval wordt gebracht, dus daar kan best op bezuinigd worden. In goed overleg met de belanghebbende dorpen wordt een voorstel uitgewerkt waarbij het groen-brengpunt voldoende regelmatig open is en zeker in de voor- en najaarsweken waarin we veel tuinafval produceren.

Tijdens de bouwvakvakantie is Ureterp op 6 en 13 augustus gesloten en kunt u uw tuinafval in Gorredijk kwijt.

Verslag Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang dd 22 maart 2016

Het concept verslag van de algemene ledenvergadering lees je hier.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *