WEN Stap voor Stap maart 2017

Plannen WEN vinden instemming bij leden
Het was een levendige, gezellige en heel gevarieerde avond, die 16e februari. Elk thema werd door iemand anders belicht. ODV voorzitter Wilmar Rohaan gaf een inkijkje in hoe de voetbalvereniging duizenden euro’s per jaar gaat besparen op hun energieverbruik.
WEN-adviseur Tjalling Reitsma vertelde hoe hij de leden kan ondersteunen bij hun besluitvorming over besparingsmaatregelen. Henk en Janny Janssen demonstreerden het beveiligde platform voor leden op de nieuwe website wen.frl

Energiepark Tolleane
Na de pauze werden de nieuwste ontwikkelingen en plannen gedeeld. Jac Pluis, sinds kort projectleider energiepark, vertelde welke groene mogelijkheden WEN ziet op de locatie van de rioolwaterzuivering aan de Tolleane. We zouden er een zonnepark kunnen ontwikkelen en toewerken naar grootschalige elektriciteitsopslag. Daarnaast is een opwerkingsinstallatie voor groengas een belangrijke WEN ambitie. Immers onze verwarming vormt ca 75% van ons energieverbruik. En omdat het dorp met zijn vele oude woningen, nog decennia afhankelijk zal blijven van gas, kunnen we met het opwerken van biogas tot groen gas onafhankelijk worden van aardgas uit Groningen of buitenland.

Monomestvergisting
Melkveehouder Marco Pool deelde zijn plannen voor de nieuwe monovergisting techniek van mest tot biogas. Een haalbaarheidsonderzoek op zijn bedrijf toont aan dat, indien hij de benodigde vergunning en subsidie krijgt, het een uiterst aantrekkelijke businesscase oplevert. Belangrijk voordeel voor de veehouder is de vervolgstap waarin je de, na vergisting, resterende mest opwaardeert met de mestkraker en vervolgens eigen kunstmest kunt produceren. Daarnaast biedt biogas-productie ons dorp de mogelijkheid om dat biogas op te werken tot groengas (=aardgaskwaliteit), dat zo het net in kan om in het dorp gebruikt te worden. Als nog enkele boeren aan monovergisting zouden gaan doen wordt een centraal groengas opwerkingsproject nog veel rendabeler.
Marco heeft besloten niet mee te doen in de 1e fase van het project Jumpstart van Friesland Campina, omdat die businesscase minder gunstig is. Bovendien is er dan geen groengas voor het dorp uit op te werken.

Tenslotte gaf voorzitter Pieter de Kroon nog een toelichting op de overige WEN-ambities. Zoals het verduurzamen van de huurwoningen en van MFC De Swingel en de scholen.
Alle besproken plannen en ambities kregen groen licht van de aanwezigen. Vol gas vooruit was het motto!

Meer informatie op www.wen.frl

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *