Volledige uitslag ODV Bosloop

Uitslagen 37e ODV loop Wijnjewoude 24-05-2017 Org. ODV – SV Friesland.

16 km.

1 Foppe v.d.Heide Drachten 1.01.35
2 Ate Bijlsma Garyp 1.05.13
3 Jan Harm Schippers Harkema 1.05.33
4 Henk Piek Drachten 1.07.12
5 Peter Liemburg Drachten 1.08.35
6 Jippe Jongsma Grorredijk 1.11.06
7 Gjalt Weistra Drachten 1.11.09
8 Siebe de Vries Drachten 1.11.10
9 Stefan v.d.Wal Drachten 1.14.38
10 Rienk de Vries Burgum 1.15.19
11 Willem Biemolt Utrecht 1.15.56
12 Meine Hoitsma Kollum 1.17.48
13 Tjebbe Hettinga Deinum 1.18.32
14 Warner Kalis Nuis 1.18.44
15 Johan Beintema Leeuwarden 1.19.57
16 Hans de Weerd Drachten 1.21.06
17 Geeske Zonderland Drachten 1.21.08
18 Janny Veenstra Drachten 1.21.09
19 Jan v.Zalinge Dronrijp 1.24.12
20 Harm Smit Ruinen 1.24.35
21 Elisabeth Bremer Drachten 1.24.54
22 Fedde Beijert Ureterp 1.25.35
23 Thea v./d.Meulen Sneek 1.28.10
24 Acronius Hettinga Deinum 1.29.26
25 Tina Bekius Berltsum 1.29.56
26 Ingrid Kuipers Burgum 1.30.58
27 Arend Mekkes Ansen 1.34.40
28 Alie Brander Feanwâlden 1.34.52
29 Wim Manshande Harlingen 1.36.10
30 Jaqueline Haaisma Waskemeer 1.37.46
31 Popke Broersma Feanwâlden 1.40.04

10 km

1 Jan-Sytze Jonker Hemrik 33.06
2 Timo Schraa St.-Anna 37.42
3 Jouke-Atze Posthumus Rottevalle 38.37
4 Berni Prins Zevenhuizen 38.48
5 Klaas Willems Haulerwijk 41.34
6 Simon Regnerus Marrum 41.45
7 Evert-Jan Heringa Drachten 42.08
8 Jorrit Dreijer Wijnjewoude 43.10
9 Heero v.d.Veen Wijnjewoude 43.22
10 Girbe Zwaagstra Donkerbroek 43.36
11 Jan-Lammert Sijtsema Wijnjewoude 44.13
12 Peter v. Vliet Wijnjewoude 44.29
13 Nanne Heida Mildam 45.02
14 Oebele Overzet Wijnjewoude 45.05
15 Chris Draijer Oudega 46.04
16 Hedndrie v.d.Werf Bolsward 46.04
17 Gert-Jan Hijstek Berltsum 46.43
18 Ids Bouma Appelscha 47.00
19 Duco Zijlstra Lekkum 47.47
20 Dirk Hoekstra Frieschepalen 47.52
21 Jacob Willemsma Assen 47.54
22 Roel de Vries Ureterp 48.40
23 Jan Post Smilde 48.42
24 Domien Mulder Joure 48.53
25 Cor de Boer Marum 50.27
26 Bernard Wilkens Ureterp 51.01
27 Tracy v.d.Ploeg Damwâld 51.51
28 Thekla Baron Wijnjewoude 51.56
29 Egbert Geertsma Groningen 52.25
30 Jan-Martien v.Welië Leeuwarden 52.39
31 Harm de Boer Heerenveen 53.28
32 Karin Danhof Jirnsum 53.32
33 Saakje Regnerus Broeksterwâld 53.33
34 Kerst Jonkman Oudehorne 53.34
35 Lenie Wilms Oosterwolde 54.08
36 Anneke Regnerus Marrum 54.17
37 Piet Kerstholt Groningen 54.40
38 Jaap Sikkema Jubbega 55.07
39 Jildou Jongsma Jubbega 55.15
40 Jannie Jongsma Jubbega 55.15
41 Mariska Veldman Nieuwehorne 56.08
42 Harm Postma Bitgum 56.21
43 Jan Panhuis Leeuwarden 56.21
44 Iris de Vries Ureterp 56.22
45 Wil Pijl Dronrijp 57.29
46 Froukje v.Welie Leeuwarden 57.29
47 Nico Sikkes Nieuwebrug 58.58
48 Jappie v.d.Bergs Oudehorne 59.33
49 Fokje de Vries Ureterp 59.53
50 Ytje Holtrop Joure 1.00.00
51 Joke de Jong Langezwaag 1.00.01
52 Willy de Jong Leeuwarden 1.00.12
53 Gerda Tingen Haulerwijk 1.01.11
54 Tineke Dijkstra Bitgum 1.04.54
55 Ariana Heringa Drachten 1.05.14
56 Froukje Broersma Feanwâlden 1.05.34
57 Willy Auwema Een West 1.07.48
58 Lili Reijneker Wijnjewoude 1.16.42

6.1 km

1 Folkert Visser Burgum 22.22
2 Stijn Bouma Appelscha 23.47
3 Dirk-Peter Boersma Houtingahage 25.11
4 Duco Klooster Wijnjewoude 26.17
5 Arjen Grondsma Wijnjewoude 29.24
6 Jeroen Laanstra Drachten 29.38
7 Tetsje Hoks Joure 30.35
8 Rinske Jonker Hemrik 31.08
9 Pieter v.d. Bij Jirnsum 31.11
10 Anton v.d.Meer Wijnjewoude 31.30
11 Jelke-Jan De Roos Feanwâlden 31.38
12 Romerson v.d.Molen Wijnjewoude 32.13
13 Dikkie v.d.Werf Bolsward 32.43
14 Johan v.d.Veen Wijnjewoude 32.44
15 Peter Tjoelker Wijnjewoude 32.44
16 Anke v.d.Veen Wijnjewoude 33.05
17 Silvana Broersma Wijnjewoude 33.13
18 Nelly Mulder Drachten 33.31
19 Inge Poortvliet Donkerbroek 33.41
20 Niels Willems Haulerwijk 33.53
21 Geert de Lange Broeksterwâld 34.02
22 Ammerens de Boer Wijnjewoude 34.27
23 Ester v.d.Veen Wijnjewoude 35.26
24 Eefje v.Wieren Drachten 35.34
25 Elly Zwart Burgum 35.50
26 Esther Hozeman Drachtstercompagnie 35.53
27 Iris Bruinsma Gorredijk 37.08
28 Marjolein Bruinsma Gorredijk 37.08
29 Karin van Gog Drachten 37.17
30 Lubbert Kloosterman De Westereen 37.41
31 Barbera Feenstra Groningen 37.41
32 Thijs Hofstra Wijtgaard 37.48
33 Ina Keverkamp Drachten 38.05
34 Marijke Leffering Gorredijk 38.20
35 Ella v.d.Berg Oosterwolde 38.50
36 Theo Runia Leeuwarden 41.11
37 Tineke Dreijer Wijnjewoude 41.35
38 Henk de Jong Ruinen 44.35
39 Sietske v.d.Bij jirnsum 44.37
40 Diane Drent Wijnjewoude 46.07
41 Jellie Feenstra Siegerswoude 00.00

Dit bericht is geplaatst in ODV.

Deel dit bericht

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *