WEN Stap voor Stap juli 2017

WEN kijkt naar alternatieve energiebronnen
Het afgelopen jaar is er bij WEN veel focus geweest op energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan woningisolatie, zonnepanelen, een warmtepomp, enzovoort. Inmiddels zijn we ook aan het kijken naar nieuwe mogelijkheden om met het hele dorp alternatieve vormen van energie op te wekken en willen we huurders betrekken in onze energie-neutrale doelstelling.

De kraan moet dicht
Al jaren wordt in Nederland gekeken naar alternatieven voor gas, omdat we de narigheid waar mensen in Oost-Groningen al zo lang mee geconfronteerd worden, willen stoppen. De droom van WEN is dat ons dorp over 10 jaar niet langer afhankelijk is van gaswinning in Groningen, of waar ter wereld dan ook. Want die gaskraan moet zo snel mogelijk dicht, voor ons en voor onze kinderen. Er zijn diverse manieren om ons eigen gas te maken en doordat we er steeds meer over leren, komt die toekomst snel dichterbij. Het is mooi om te weten dat we daar gezamenlijk een steentje aan kunnen bijdragen.

Mono-mestvergisting
De boeren in Wijnjewoude kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het produceren van groen gas, bijvoorbeeld door hun mest te vergisten. Daar kunnen we met het hele dorp van profiteren. Sinds enkele tijd is WEN aan het kijken naar de mogelijkheid om mono-mestvergisting in Wijnjewoude toe te passen. Hiervoor zijn diverse informatieavonden georganiseerd, waarbij de voor- en nadelen èn het financiële plaatje aan bod zijn gekomen.

Keukentafel-gesprekken
Op de informatieavond over mono-mestvergisting op 18 mei in De Swingel, hebben de aanwezige agrariërs veel informatie tot zich gekregen. We kunnen ons voorstellen dat het allemaal erg overweldigend is en gaan daarom graag persoonlijk met u het gesprek aan. In de zomermaanden hopen we een afspraak te kunnen maken met boeren die meer dan 100 koeien hebben. Met hen willen we persoonlijk van gedachten wisselen over de gezamenlijke mogelijkheden van mestvergisting. We willen boven tafel krijgen hoe men tegenover het onderwerp staat, welke vragen men heeft, wat de belangrijkste afwegingen zijn om wel of niet deel te nemen, enzovoort. De gesprekken hopen we in te plannen in juli en augustus. We nemen binnenkort contact op en hopen op uw bereidheid om met ons het gesprek aan te gaan.

Duurzame huurwoningen
Op donderdag 22 juni hebben we met drie huurders aan tafel gezeten om de mogelijkheden van duurzame huurwoningen in Wijnjewoude te verkennen. De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst: ‘als huiseigenaren hun woning kunnen verduurzamen, dan kunnen huurders dat ook’. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een leefbaar dorp en naar aanleiding van de bijeenkomsten denken we dat er onder de huurders ook draagvlak voor is. We zetten dit project voort en gaan uitzoeken welke stappen we moeten zetten om ook voor huurwoningen energiebesparende maatregelen mogelijk te maken.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *