WEN Stap voor Stap

Het WEN team wenst alle Wijnjewoudsters een energiek 2018!

Om Wijnjewoude Energie Neutraal dichterbij te brengen, houden we iedere eerste donderdag van de maand een inloopspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Hou daarvoor de dorpsagenda in de gaten. Je bent er welkom voor al je vragen of opmerkingen over besparing en energie-opwek. Wij proberen je een stapje verder te helpen. En we gaan ervoor om dit jaar de feitelijke start te beleven van het dorpszonneveld, zodat we er met elkaar de vruchten van gaan plukken. Laten we hopen dat de gevraagde SDE subsidie wordt toegekend.

Bezwaar provincie
In de media heb je kunnen lezen dat we verbaasd waren over het feit dat de provincie bezwaar aantekende tegen de door de gemeente verleende omgevingsvergunning voor een zonneveld op de rioolzuiveringslocatie. Vooral ook omdat WEN was aangewezen als pilot in het kader van de Friese Energie Strategie. Dan verwacht je dat, áls er onduidelijkheden zijn, eerst vragen gesteld worden voordat eventueel de juridische weg wordt ingeslagen. Inmiddels is er overleg geweest met de gemeente en onlangs heeft milieu-gedeputeerde Michiel Schrier WEN uitgenodigd voor een overleg in januari.
Bovenstaande heeft tot gevolg dat we de acties voor een goede landschappelijke inpassing even naar voren hebben geschoven. Want we willen samen met inwoners, gemeente en provincie de ruimtelijke aspecten van het zonneveld aanpakken.

Meedenkers landschappelijke inpassing gevraagd
Om te zorgen dat het 1,5 hectare zonneveld op de zuiveringslocatie optimaal in het landschap wordt ingepast gaan we een werkgroep instellen. WEN vindt het belangrijk dat daarbij, behalve inwoners van Klein Groningen, ook mensen vanuit andere delen van Wijnjewoude meedenken. Bovendien wordt deze werkgroep ook gevraagd te adviseren over de beste locatie voor het extra benodigde ca 5 hectare zonneveld.
Dus als jij ideeën hebt over een zonneveld, neem contact op met Jac Pluis, tel.: 06-27065487 (jac791@hotmail.com). We verwachten dat de werkgroep een drietal keren bijeen zal komen. Gemeente, Provincie en Liander zijn paraat voor ondersteuning.

Partners Friese Energie Strategie in de startblokken
Met Wijnjewoude als pilotdorp willen de partners in de Friese Energie Strategie (afgekort FES) ervaren wat er komt kijken bij de broodnodige energietransitie. Friesland wil/moet in 2050 energieneutraal zijn en staat daarbij voor een gigantische uitdaging.
De partners Provincie, Gemeente, Wetterskip, Liander en LTO hebben samen met WEN op 12 december de thema’s van de Wijnjewoudster pilot verdeeld. Met hun expertise, menskracht, budget of bemiddeling gaan ze WEN ondersteunen bij de diverse voorgenomen projecten. De eerste overleggen staan in januari gepland. Het gaat om de thema’s besparing, opwekken zonne-energie, mestvergisting/opwerken biogas tot groengas en verduurzaming huurwoningen.
Zo vormt 2018 voor ons dorp de start van een uiterst intensief pilotproces in samenwerking met de Friese partners die verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie.
Doe mee, je krijgt er energie van!

Je begrijpt dat we graag met meer dorpsgenoten deze boeiende thema’s willen aanpakken. Lijkt het je interessant om erbij betrokken te zijn? Laat het weten. We praten je graag bij.
Pieter de Kroon, tel.: 06 12996778;
Jac Pluis, tel.: 06 27065487.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *