Bericht van Plaatselijk Belang

Subsidie SCW
Deze maand heeft PB van de gemeente het goede nieuws gekregen dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, de subsidies voor Sociaal en Cultureel Werk tot en met 2019 zullen worden gehandhaafd. PB is ontzettend blij met dit bericht omdat met deze subsidies kan worden blijven geïnvesteerd in de ontwikkeling van initiatieven en instellingen die bijdragen aan het woon- en leefgenot in Wijnjewoude.

Uitkomst Dorpsspiegel
Vanuit de gemeente is enige tijd geleden een aantal inwoners van Wijnjewoude gevraagd een vragenlijst in te vullen, de Dorpsspiegel. Wie gevraagd worden deze vragenlijst in te vullen gebeurt steekproefsgewijs, waarbij er wel rekening wordt gehouden met het feit dat de verspreiding gebeurt onder een goede afspiegeling van het dorp.

De Dorpsspiegel is gericht op het verzamelen van informatie over hoe inwoners de leefomgeving in hun dorp ervaren. Zo gebruikt de gemeente de informatie om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften in de dorpen. Ook Plaatselijk Belang gebruikt deze informatie om in overleg met dorpsbewoners maat-regelen voor het dorp te formuleren.

De uitkomsten van de Dorpsspiegel zijn deze maand bij PB binnen gekomen en toegelicht door de gemeente. Tijdens die bespreking zijn er door PB een aantal vragen gesteld over onduidelijkheden in de uitkomsten van de dorpsspiegel. Zo leken op het eerste gezicht een aantal uitkomsten strijdig met elkaar. De gemeente heeft toegezegd dit uit te gaan zoeken en zo snel mogelijk met antwoorden op deze vragen te komen en dit te verwerken in een definitief verslag.

Vanuit de gemeente is PB gevraagd om met deze uitkomsten een Ontwikkelagenda op te stellen. Het doel hiervan is om de punten die volgens PB extra aandacht verdienen verder op te pakken. Zelfstandig, met de gemeente of indien nodig met andere partijen. PB zal hier de komende tijd mee aan de slag gaan en hoopt met een plan te komen om de leefbaarheid en het woongenot in Wijnjewoude waar mogelijk nog verder te vergroten.

Zoals gezegd zijn de uitkomsten het resultaat van een enquête onder een representatief deel van de inwoners van Wijnjewoude. PB vindt het echter van belang dat alle inwoners kunnen meedenken over de Ontwikkelagenda, om zo met een Ontwikkelagenda te kunnen komen die niet alleen voor het dorp, maar ook door het dorp is gemaakt.

Daarom zal PB, zodra zij het definitieve verslag heeft ontvangen, dit met het dorp delen, onder andere door het te plaatsen op deze website. In de volgende ban hoopt PB hier meer over te kunnen melden.

Inloopspreekuur PB: dinsdag 12 juni van 19:00 tot 19:30 uur in de Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *