Krijgt Wijnjewoude zijn super terug?

Op 19 juli jongstleden ontstond brand in de Supermarkt van Johan Bosch aan de Merkebuorren 70 te Wijnjewoude. Inmiddels lijkt het erop dat het bestaande pand van de supermarkt niet op korte termijn hersteld kan worden. Daaruit volgt de conclusie dat heropening op redelijk korte termijn niet aan de orde zal zijn. Derhalve hebben zowel de Spar als ook Johan Bosch besloten niet meer aan doorstart te willen werken.

Een groep inwoners van Wijnjewoude heeft een werkgroep gevormd en de koppen bij elkaar gestoken. Hierin zitten o.a. een bestuurslid van de ondernemersvereniging en bestuursleden van Plaatselijk Belang. Want in een dorp van meer dan 2000 inwoners is het voor de leefbaarheid essentieel dat men voor de dagelijkse boodschappen in het dorp terecht moet kunnen. Zeker voor het grote aantal ouderen is dat van belang.

Men richt zich binnen de werkgroep als eerste op het vinden van een ondernemer, een leverancier en een locatie waar op korte termijn de dagelijkse boodschappen kunnen worden gekocht. Hierover zijn gesprekken gaande. In de komende weken zal daarover meer bekend kunnen worden gemaakt. Alle mogelijkheden worden daarbij onderzocht.

De afwezigheid van een lokale super wordt als een leemte ervaren. Niet alleen moet men voor alles naar de naburige dorpen, maar is er ook het gemis van de dagelijkse contacten. Zo’n super vormt de kern van het dorp. In feite is de leefbaarheid van het dorp in het geding.

Daarom lanceert de werkgroep ook de slogan:
ALLES WAT WIJNJEWOUDE BIEDT, KOOPT MEN ELDERS NIET !

We houden u op de hoogte !

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.