Nieuws van De Swingel

Het afgelopen jaar heeft de Swingel gedraaid op vrijwilligers. Door hun grote inzet hebben alle geplande activiteiten doorgang kunnen vinden. Hulde!
Ook op andere gebieden, zoals klein onderhoud en schoonmaak is veel werk verzet door mensen die belangeloos hun tijd ingezet hebben voor de Swingel. Dit is als tijdelijke oplossing geweldig, maar idealer is natuurlijk een beheerder. De afgelopen maanden is het bestuur in gesprek geweest met kandidaat-beheerders, maar helaas heeft dat nog niet tot een oplossing geleid. Hierbij speelt een belangrijke rol dat de Swingel toe is aan een update. Plannen om de keuken te vernieuwen zijn nu toe aan uitvoering.

We streven ernaar om de keuken te vernieuwen voor het einde van dit kalenderjaar. De vergunning en financiering zijn rond. Binnenkort zullen we hier details over publiceren. We zullen dan ook een beroep doen op dorpsgenoten, zelfwerkzaamheid maakt deel uit van het plan

We zijn ook al geruime tijd bezig met een plan dat ‘Wijnjewoude gezond’ heet. Een belangrijk onderdeel hiervan is het inrichten van fitness-mogelijkheden in de Swingel. Er is dan voor dorpsbewoners laagdrempelig de mogelijkheid om de conditie en fitheid te vergroten. Gesprekken over financiering hiervan lijken succes te gaan hebben. Ook hier is de streefdatum 1 januari aanstaande.

Al vaker is in de Bân opgeroepen om kandidaat-bestuursleden zich te melden. Op dit moment is het bestuur niet compleet en deels aan het einde van de zittingstermijn. Bovendien is de samenstelling eenzijdig: niet piepjonge mannen. Graag zouden we zien dat ook de jongere generaties en vrouwen vertegenwoordigd zouden zijn in het bestuur.

Informatie is verkrijgbaar bij de huidige bestuursleden, Pieter de Kroon, Poppe de Haan, Siebo Groenewold en Goos Bus. Theo van Linde en Ruurd van der Woude maken geen deel uit van het bestuur, maar wonen de bestuursvergaderingen wel bij en verzetten samen met de genoemde vrijwilligers veel werk.

Goos Bus, secretaris

Deel dit bericht

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *