Bericht van Plaatselijk Belang

Vergaderdagen Plaatselijk Belang
De afgelopen jaren heeft PB elke tweede dinsdag van de maand vergaderd. Deze vaste dag bleek niet voor alle bestuursleden meer de meest geschikte dag om te vergaderen. Om een goede balans te vinden tussen andere verplichtingen van de bestuursleden en het kunnen bijwonen van de vergaderingen van PB is er daarom besloten de ene maand op de tweede maandag en de andere maand op de tweede dinsdag van de maand te vergaderen. Het spreekuur voorafgaand aan de vergadering rouleert vanzelfsprekend mee met het vergaderrooster. De datum van het eerstvolgende spreekuur zal  maandelijks via de Bân en de agenda op de website worden gecommuniceerd.

Supermarkt
De werkgroep Leefbaar Wijnjewoude rapporteert regelmatig over de ontwikkelingen rondom de supermarkt. Vanuit PB hebben twee bestuursleden zitting in deze werkgroep. Hoewel het goed is om het vizier op de toekomst te hebben, moet ook het recente verleden niet vergeten worden. Er wordt in het dorp veel gesproken over hoe de supermarkt wordt gemist, niet alleen vanwege de boodschappen maar ook vanwege de sociale contacten. Door de brand is Wijnjewoude een stukje leefbaarheid kwijt geraakt maar met de bewonderenswaardige inzet van de werkgroep hoopt PB dat dit stukje snel weer terug zal komen.
Een aantal inwoners is naast dat stukje leefbaarheid nog iets kwijt geraakt: hun baan. PB wil Johan, Ella en alle medewerkers van de Spar ontzettend bedanken voor de tijd en energie die zij hebben gestoken in de winkel en op die manier hebben bijgedragen aan de leefbaarheid in Wijnjewoude. Of het nu een vaste baan of een bijbaan was, het vriendelijke ‘goedemorgen’ of het korte babbeltje bij de kassa wordt als een gemis ervaren. Het is niemand gegund om op deze manier zonder werk te komen zitten en wij willen jullie daarmee alle sterkte wensen en hopen dat jullie snel ergens anders aan de slag kunnen! Nogmaals bedankt voor al jullie inzet!

Bloemen & Kadohuis Wilma
Een begrip was het, niet alleen in Wijnjewoude maar ook daarbuiten. Altijd in voor een praatje en elk gewenst boeket of bloemstuk werd voor je gemaakt. Er zullen maar weinig mensen zijn die er niet eens binnen zijn geweest of iets van in huis hebben gehad. Dat Bloemen en Kadohuis Wilma, beter bekend als kortweg ‘Wilma’, gaat sluiten zal daarom voor velen in Wijnjewoude als een gemis worden ervaren. Vanuit PB willen we Wilma, Frits en de kinderen ontzettend bedanken voor al hun harde werken en hun bijdrage aan Wijnjewoude. Met hun creaties hebben ze kleur gegeven aan vele gebeurtenissen in ons dorp. Wij wensen jullie alle geluk voor de toekomst en hopen dat jullie de passie en creativiteit waarmee de winkel gerund werd nu kwijt kunnen in de nieuwe uitdagingen die op jullie pad komen!

Glasvezel
Een aantal inwoners van Wijnjewoude heeft bericht gekregen over het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Opsterland. Een unieke kans om ook in Wijnjewoude gebruik te kunnen maken van het meest moderne en betrouwbare netwerk van internet, televisie en bellen. Meer informatie via de Bân en deze website.

Vooraankondiging informatieavond Werkgroep Verkeer & Veiligheid
Op 15 november zal de werkgroep Verkeer & Veiligheid een bijeenkomst organiseren in de Swingel. Tijdens deze bijeenkomst zal een verkeersdeskundige zijn bevindingen delen over de verkeerssituatie in Wijnjewoude maar zal er ook van de aanwezigen een actieve rol gevraagd worden om mee te denken over en bij te dragen aan de aanpak van onveilige verkeerssituaties en overlast door verkeer. Noteer deze avond dus alvast in de agenda!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *