WEN Stap voor Stap december 2018

Energie besparen met de buren
Samengebracht door Buurkracht zijn twee buurtteams aan de slag gegaan om gezamenlijk in de buurt te komen tot meer energiebesparing en eventueel ook opwek van duurzame energie. Zo heeft het team van de nieuwbouwbuurt de Heides zich door WEN energieadviseur Tjalling Reitsma laten voorlichten over zonnepanelen. Langs de Feart is er ook veel belangstelling voor goede informatie over LED verlichting. Daar komen buurtgenoten begin december samen om te zien waar ze gezamenlijk op kunnen trekken en elkaar kunnen helpen en stimuleren tot verduurzaming. Zo kan het voordelig, leuk en makkelijk zijn om gezamenlijk in te kopen etc.
De ervaringen van deze twee pilot buurtteams helpen WEN om de overige buurten te kunnen ondersteunen bij het gezamenlijk oppakken van initiatieven voor verduurzaming.
Zo kan iedereen zijn wooncomfort verhogen, de energielasten verlagen en meehelpen aan een Energie Neutraal Wijnjewoude.

Pallets vol pellets
Verwarm jij, net als Michel Scherpenzeel, je huis met een pelletkachel? Dan zal je regelmatig je voorraad pellets moeten aanvullen. Michel wil je helpen met een voordelige collectieve inkoop en levering. Wil je meer weten over pallets vol pellets? Mail naar scherpenzeelschilders@outlook.com.

De leden hebben besloten
Tijdens de recente ledenvergadering van WEN is besloten om een geldlening aan te gaan voor de voorfinanciering van het eerste postcoderoosproject. De lening wordt gedurende de looptijd van 15 jaar in jaarlijkse termijnen afgelost. Onze lokale Uitvaartvereniging Eert De Doden is bereid deze duurzaamheidslening aan het dorp te verstrekken. Zo kunnen mensen met een bescheiden inleg aan het collectieve zonneproject deelnemen. De lusten en lasten van het PCR project komen voor rekening van de coöperatie.
Daarnaast stemden de leden in met het voorstel om over te gaan tot aankoop van de RWZI locatie, waarbij zij het bestuur verzochten alsnog te onderhandelen over de hoogte van de aankoopprijs. Voor het verslag zie www.wen.frl/verslagen-ledenvergaderingen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *