WEN Stap voor Stap februari 2019

RWZI is nu ‘Energiepark WEN’
Het bord “Energiepark WEN”, prijkt sinds 17 januari op het hek van de voormalige rioolwaterzuivering aan de Tolleane. Hiermee is een lang gekoesterde wens van Wijnjewoude in vervulling gegaan. Al tijdens een eerste planningsbijeenkomst in 2015, vonden de toen aanwezige zeventig dorpsbewoners de locatie heel geschikt voor groene energie opwek en opslag. In de laatste ledenvergadering heeft het bestuur de opdracht gekregen het terrein aan te kopen. En nu is het zover.
Er ligt al een exploitatieplan klaar en er vindt nader onderzoek plaats naar meerdere mogelijkheden. Energiepark WEN wordt een coöperatieve onderneming die zich tot doel stelt groene energie (stroom en gas) te produceren, op te slaan en aan het dorp te leveren. Een onderneming van en voor Wijnjewoude, waar alle inwoners profijt van kunnen hebben. Met mooie kansen voor lokale ondernemers en waarbij onze veehouders een cruciale rol gaan spelen.
In het voorjaar organiseert WEN een open dag, waarbij je kunt zien wat de locatie te bieden heeft en welke plannen WEN ter plekke hoopt te ontwikkelen.

Energieplan breed omarmd
Vorig zomer hebben we het Energieplan, dat we samen met netbeheerder Liander hebben geschreven, gelanceerd. Dit plan beschrijft wat er allemaal moet gebeuren om Wijnjewoude energieneutraal te krijgen. Als Friese pilot zijn we een waardevol voorbeeld voor andere dorpen. De afgelopen maanden is veel energie gestoken in het delen van de uitkomsten met nagenoeg alle partijen die een rol spelen bij deze energietransitie. Immers zo’n overgang kan alleen slagen met een integrale aanpak.
De WEN plannen worden niet alleen omarmd door provincie en gemeente, maar ook door LTO, Gasunie, Liander en Wetterskip. Tezamen willen zij de proef van Wijnjewoude laten slagen en hebben zij hun betrokkenheid toegezegd. Ook Elkien lijkt voorzichtig aan te haken.
Binnenkort vindt de ondertekening van de intentieverklaring plaats, waarmee het Energieplan WEN officieel op de rails wordt gezet. Met bijdragen van Provincie, Gemeente en Gasunie wordt een programmamanager aangesteld, die de vier projecten uit het Energieplan gaat coördineren. www.wen.frl/energieplan-wijnjewoude-juli-2018/

Buurkracht inspireert en verbindt
Op uitnodiging van WEN hebben de twee pilot buurtteams de Heides en de Feart hun buurkracht-ervaringen uitgewisseld. Rigt Bosma heeft er weer een leuk artikel over geschreven. Daarin lees je ook wat de volgende plannen zijn.

Helft van de zonnepanelen op De Twa Bûken verkocht
Wil jij ook graag zonnepanelen, maar kunnen ze niet op je eigen dak of heb je ‘het geld niet op de plank liggen’. Laat het weten want WEN wil je tegemoet komen. Bel met Frans Pool 06-57584354. www.wen.frl/postcoderoosproject

200ste WEN lid
Op de ledenvergadering van 21 maart gaan we het pakket LED-lampen t.w.v. 20 euro uitreiken aan Hedser de Boer. Hij bleek bij inschrijving het 200ste lid.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *