Nieuws van de Swingel

Als bestuur van de Swingel blijven wij bezig initiatieven te ontwikkelen en zowel de Swingel als haar functie te optimaliseren. Inmiddels zijn de aanvragen voor subsidie van de beoogde verbouwing de deur uit. Nu breekt er een spannende tijd aan met de vraag of de subsidieaanvragen zullen worden gehonoreerd.

Qua activiteiten draait de Swingel volop, en wij proberen op dit terrein steeds nieuwe initiatieven te ontplooien. Zo zal er eind oktober 2019 een toneelvoorstelling plaatsvinden van het stuk “Senang”, waarin onze dorpsgenote Nynke Heeg een hoofdrol speelt. Wie de juichende recensies van de voorstellingen in Amsterdam heeft gelezen, kan zich vast hierop verheugen.

Begin mei zal rond het thema bevrijding en dodenherdenking een avond worden georganiseerd met de heer Gerrit Fokkema. Gerrit Fokkema, thans 94 jaar, is de laatst in leven zijnde gevangene die bij de beroemde overval op het huis van bewaring in Leeuwarden werd bevrijd. Het belooft een boeiende avond te worden, waarbij de heer Fokkema zijn levensverhaal vertelt, met als belangrijkste onderwerp zijn gevangenschap en bevrijding. De boeiende film “de overval” kunt u, eventueel als voorbereiding op deze avond, zien op het internet.

Met WEN worden initiatieven onderzocht om in de Swingel een energiecafé te openen. Het is de opzet dat inwoners van Wijnjewoude daar met al hun vragen over energie-besparing en –opwekking terecht kunnen.

De Swingel zoekt nog vrijwilligers voor de donderdagavond. Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met Ruurd van der Woude.

Buurtverenigingen wijzen wij er op dat de Swingel zeer geschikt is voor het houden van vergaderingen en gezellige bijeenkomsten. Voor buurtverenigingen uit Wijnjewoude hanteren wij een aantrekkelijk financieel arrangement.

Alex van der Meer

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *