WEN Stap voor Stap maart 2019

Politiek debat op ‘Energiepark WEN’
Maar liefst 10 provinciale partijen gingen 20 februari met elkaar in debat. Thema was de positie van lokale energiecoöperaties bij de energietransitie. De lijsttrekkers werd gevraagd of en hoe zij WEN als burgerinitiatief gaan ondersteunen.

Dit boeiende debat speelde zich af in het gebouwtje op het Energiepark WEN waarbij Bouwe de Boer, de Friese Energiecommissaris, de leiding had. De WEN voorzitter benadrukte het belang van het initiatief van onderop waarbij het dorp met elkaar uitvogelt en besluit wat zij graag wil realiseren. Als inspiratiebron werd een voorbeeldtekening getoond hoe het Energiepark WEN er in de toekomst uit zou kunnen zien. Maar er is nog niets besloten, want in Wijnjewoude bepalen we samen welke kant we uit gaan. Over het debat zijn artikelen verschenen in de Leeuwarder Courant en in Sa!

Kort na het debat dienden Natuurlijk Fryslân en Grienlinks daarover een motie in bij Provinciale Staten. Deze motie is op 28 februari aangenomen. Een prachtige opsteker voor WEN en alle andere Friese lokale energiecoöperaties! De tekst van het bericht in de Leeuwarder Courant van 1 maart luidt:

Energie coöperaties met plannen voor duurzame energieopwekking kunnen bij de provincie aangeven welke regelgeving hen belemmert hun plannen uit te voeren….. De provincie moet haar best doen de coöperaties binnen de grenzen van de wet zo veel mogelijk tegemoet te komen, vinden de Staten.

21 maart Ledenvergadering
Kom op donderdag 21 maart naar De Swingel. WEN houdt dan haar ledenvergadering waar iedereen welkom is. Trouwens, lidmaatschap van WEN kost je niets, maar zo kun je wel bijdragen om samen de juiste besluiten te nemen over een duurzame toekomst voor Wijnjewoude. Ook als je nog niet lid bent van WEN ben je dus welkom. We beginnen met enkele formele plichtplegingen, huldiging van het 200ste lid en een bestuurswissel. Maar verder willen we deze avond vooral inzoomen op de vele ontwikkelingen van de afgelopen maanden en de plannen die we met elkaar kunnen maken voor de toekomst. De mogelijkheden voor exploitatie van het Energiepark WEN, zoals elektriciteitsopwekking en opslag en mestvergisting voor groengasproductie zullen de meeste aandacht vragen. Ook het beheer van het complex vraagt aandacht. Je begrijpt dat het belangrijk is dat veel dorpsgenoten mee gaan denken. En reken maar dat het een boeiende avond wordt. De agenda en meer informatie vind je twee weken vantevoren op www.wen.frl. De leden krijgen deze in hun mailbox.

Intentieovereenkomst wordt ondertekend op 14 maart
Op 14 maart komen bestuurders van provincie, gemeente, Gasunie en LTO naar het Energiepark om met hun handtekening het partnerschap met WEN te bekrachtigen. Dit houdt in dat deze partners, waar mogelijk de ambitie van WEN willen ondersteunen.
Het wordt een kort programma in de voormalige werkplaats met toespraakjes van WEN en gemeente, waarna de gasten een kijkje nemen op het terrein. Aansluitend vindt om 12.00 de ondertekening plaats.

Neem een kijkje op het toekomstig energiepark op 9 maart a.s.
We kunnen ons voorstellen dat het jullie leuk lijkt om de locatie van de voormalige RWZI ook een keertje te komen bekijken. Daarom zetten we op zaterdag 9 maart van 10.30 tot 12.30 uur het hek open. Je bent dan van harte welkom voor een eerste kijkje op het Energiepark WEN.
Het wordt geen officiële open dag, die volgt later, maar we willen jullie toch even de kans bieden om te zien wat we aangekocht hebben. En wat we daar met elkaar aan energie zouden kunnen opwekken en opslaan. Op de ledenvergadering op 21 maart gaan we het er samen over hebben.

Dinsdag 12 maart Informatiemarkt Besparen
Dit wordt een avond waarop je niet alleen informatie kunt shoppen over energiebesparing, maar ook ervaringen kunt delen en contacten kunt leggen met bedrijven die je verder kunnen helpen. De twee pilot-buurtteams de Heides en de Feart willen de kennis en ervaringen die zij via Buurkracht hebben opgedaan graag met het hele dorp delen, want besparen op energielasten wil immers iedereen wel. Rigt Bosma vertelde er al over in de Bân van februari.

Ook WEN zet al jaren in op besparen dus zijn we gezamenlijk aan de slag gegaan. Zo wordt 12 maart één grote dynamische en energieke Bespaaravond waar je kunt halen en brengen. En zelfs als je niet de hele avond kunt, pik er gewoon uit wat van je gading is. Het programma vind je hier.

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *