Berichten van Plaatselijk Belang

Koningsdag
Afgelopen zaterdag 27 april kleurde Wijnjewoude oranje. Met een fleurige optocht vol prachtig versierde fietsen, begeleid door vrolijke muziek, werd als eerste Arjan Stroetinga van huis gehaald. Hij kreeg een speciaal plekje in het programma van Koningsdag Wijnjewoude om te laten zien hoe trots we als dorp op deze Nederlands Kampioen zijn. Deze trots werd des te meer duidelijk door de grote opkomst tijdens zijn huldiging in de Swingel.

De versierde fietsen en de huldiging van Arjan waren niet de enige leuke activiteiten deze middag. Er was van alles te beleven in en om de Swingel: op de vrijmarkt werd druk handel bedreven, op de hobbymarkt werd men enthousiast gemaakt voor elkaars hobby’s, in de gymzaal konden de kinderen hun laatste energie kwijt en in de bar werd geschaakt en was de jury druk doende de smakelijk ogende baksels van onze dorpsgenoten te proeven. Al met al een enorm geslaagde dag en op deze plaats daarom een groot compliment naar de organisatie! Wie weet is dit het begin van een nieuwe traditie! Meer foto’s zie je hier.

Dodenherdenking 2019
Op 4 mei is het de dag van de Dodenherdenking. De dag dat wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn om gekomen. Wij nodigen u van harte uit om de herdenking bij te wonen.  Ook dit jaar wordt er door leerlingen van It Twaspan en Votum Nostrum een bijdrage geleverd doormiddel van het voordragen van een gedicht en het leggen van de krans. Brechtsje Heida van het Votum Nostrum leest het prachtige gedicht “Vandaag en Morgen”. Sake Stoker en Damian Frieswijk van It Twaspan leggen de krans bij het monument. Plaatselijk Belang is dankbaar voor alle vrijwillige inzet van o.a. het geluid, de kinderen, muzikanten van Blazersgroep Wijnjewoude, klokkenluiders, verkeersregelaars, EHBO’ers en Kom Erbij. Samen maken zij de jaarlijkse dodenherdenking tot een waardige en sfeervolle bijeenkomst.

Verhuizingen en contributie-inning
Om ons ledenbestand up to date te houden willen we u vragen ons op de hoogte te houden van (geplande) verhuizingen. U kunt de verhuizing doorgeven via pbwijnjewoude@gmail.com.

Wanneer u PB heeft gemachtigd voor een automatische incasso van het contributiegeld kunt u binnenkort een afschrijving verwachten.

Roken en stoken in de natuur verboden vanaf 25 april 2019
Ondanks de regenval van afgelopen week is het nog steeds erg droog in de natuur. Daarnaast wordt er de komende periode weinig regen verwacht. Hierdoor is er een extra groot risico op natuurbrand. In Opsterland geldt daarom vanaf 25 april 2019 een rook- en stookverbod in de bossen en natuurterreinen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Het is tot de Veiligheidsregio Fryslân afschaalt van fase 2 naar fase 1 verboden om in bossen, op de heide, veengronden en in de duingebieden (of binnen een afstand van 30 meter daarvan) te roken. Binnen 100 meter van deze gebieden mag u bovendien geen brandende of smeulende voorwerpen laten vallen, weggooien of laten liggen. Het overtreden van dit verbod is strafbaar.

Vuur stoken in de natuur is verboden. Verleende kampvuurontheffingen worden ingetrokken en er worden gedurende het rook- en stookverbod geen nieuwe kampvuurontheffingen verleend.

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een enorme brand. Zo kunt u natuurbrand voorkomen:
– Rook niet in natuurgebieden.
– Parkeer uw auto niet in hoog, droog gras.
– Gooi afval – vooral glas – in afvalbakken.
– Houd u aan de regels voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven.

Ontstaat er toch brand in een natuurgebied? Doe dan het volgende:
– Blijf kalm.
– Probeer niet zelf de brand te blussen.
– Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
– Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard.
– Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Brengpunt Groenafval Ureterp
In april kunt u uw tuinafval op zaterdag 4, 11, 18 en 25 mei van 09:00 – 13:00 uur brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp)

 

Inloopspreekuur PB: dinsdag 14 mei van 19:00 tot 19:30 uur in de Swingel.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *