Berichten van Plaatselijk Belang

Verkeersregelaarspool
PB is blij met de respons die is gekomen op de opoep om je aan te melden als verkeersregelaar. We zijn ervan overtuigd dat met de binnengekomen aanmeldingen een leuke pool opgezet kan worden. Mocht het jou ook nog steeds leuk lijken en was je er nog niet aan toegekomen om je aan te melden, dan kan je je nog altijd aanmelden via het contactformulier.

Dorpsvlaggen
Tijdens het afgelopen dorpsfeest was het mooi om te zien dat her en der onze dorpsvlag aan de gevels wapperde. PB heeft het verzoek gekregen om uit te zoeken of het mogelijk is die te bestellen en wat daar de kosten van zijn. Op dit moment zijn we daar mee bezig, ook om te kijken of er een vlaggenlijn met kleine dorpsvlaggetjes gemaakt kan worden. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat met jullie delen. We hopen dan natuurlijk dat er nog meer vlaggen en vlaggetjes zullen wapperen bij het volgende dorpsfeest.

Dorpsfeest
We kunnen terugkijken op een geslaagd dorpsfeest. De organisatie heeft het wederom voor elkaar gekregen om met een gevarieerd programma voor jong en oud een leuk feest te organiseren. PB was met een stand aanwezig tijdens de familiedag. Degenen die er waren zullen gezien hebben dat de stand er anders uitzag dan andere jaren. Met banners en informatiefolders heeft PB geprobeerd om zichtbaarder aanwezig te zijn en meer informatie te geven over haar bezigheden. Tijdens deze middag hebben er goede gesprekken plaatsgevonden met inwoners en is er goed gebruik gemaakt van de ideeënbus. Voor PB is dit alles erg waardevol en we zijn dus erg blij met al deze input.

Opsterland zoekt Jeugdambassadeur
Op 1 juni is Code Hans begonnen met de uitvoering van het jongerenwerk in de gemeente Opsterland. Code Hans zal samen met de jongeren gaan werken aan een mooi programma. In eigen woorden bedenken zij de ideeën niet van achter een bureau, maar gaan ze de dorpen in en zoeken ze de jongeren op in hun eigen omgeving. Code Hans gaat uit van de ideeën, de ervaring en het talent van de jongeren zelf. Hiermee hopen zij een programma op te kunnen zetten dat goed aansluit bij wat onder de jeugd leeft. Binnen onze gemeente is Code Hans nog op zoek naar een jongerenambassadeur. Deze jongere wordt voor een dag per week betaald in dienst genomen bij Code Hans. Wanneer je geïnteresseerd bent of meer wilt weten kan je contact opnemen met Code Hans via contact@codehans.nl. Binnen de gemeente is Janet Haagsma de contactpersoon voor het jongerenwerk. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0512 386 222.

Verhuizingen
Om ons ledenbestand up-to-date te houden willen we je vragen ons op de hoogte te houden van (geplande) verhuizingen. Je kunt de verhuizing doorgeven via pbwijnjewoude@gmail.com.

Brengpunt Groenafval Ureterp
In juli en augustus kunt u uw tuinafval op zaterdag 6 en 20 juli en 24 augustus van 09:00 – 13:00 uur brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp)

Vakantie
De laatste bestuursvergadering van PB voor de zomervakantie zal zijn op 9 juli. In september worden de vergaderingen weer hervat, om precies te zijn op 10 september. Op deze beide dagen is er uiteraard de mogelijkheid om langs te komen op ons spreekuur. Mochten er in de tussentijd zaken zijn die je graag met PB wilt delen dan kan je altijd contact met ons opnemen via een van de onderstaande mogelijkheden. Op deze plek wil het bestuur van PB in ieder geval alle dorpsgenoten alvast een ontzettend mooie zomer wensen. We hopen dat iedereen er op zijn/haar eigen manier van zal genieten!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *