Verkeer en Veiligheid: de stand van zaken

Na het gereedkomen van de N381 en veel wegen hier rondom waren de inwoners van Wijnjewoude ontevreden over het verkeersbeeld in het dorp en daarbuiten. Plaatselijk Belang heeft de werkgroep Verkeer en Veiligheid in het leven geroepen om verbetering te brengen in de situatie. Wat is er tot nu toe door de werkgroep gedaan en wat staat er de komende tijd nog te gebeuren?

Begin
Veel mensen zijn bij de informatiebijeenkomst geweest op 15 november jl. bij de Swingel, waar de verkeersdeskundige Sjoerd Nota veel verteld heeft over verkeersveiligheid en Shared Space. Daar hebben verschillende buurten op een “flap over vel” aangegeven wat zij nog als knelpunt zagen. Ook zijn hierbij verschillende oplossingen aan de orde gekomen. Op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang van 26 maart jl. heeft de werkgroep op basis van de input van de bewoners een agenda van acties gepresenteerd. Inmiddels zijn daarvan een aantal uitgevoerd.

Auto’s op de weg parkeren
Iedereen kan zien dat er ‘parkeervakken’ op de Merkebuorren geschilderd zijn. Dit is gedaan om de bewoners en bezoekers te vragen hun auto op de rijbaan te parkeren. Of half op de stoep. Een lege straat geeft veel meer aanleiding om te hard te rijden dan een straat waar je uit moet kijken omdat er een auto op de weg staat.

Remproef
Op 9 mei jl. is er bij de muziekkapel een remweg demonstratie gegeven. Het dorp kreeg onder toeziend oog van de burgemeester ook nog een buurlabel uitgereikt door Veilig Verkeer Nederland. Hiermee willen we laten zien dat we blijvend werken aan een verkeersveilige woonomgeving. De remproef liet zien hoe groot het verschil is aan remlengte bij 30, 35 en 40 km uur. Het was niet te geloven hoe veel het uitmaakt. De meting van de gemeente laat zien dat 85% van het verkeer langzamer rijdt dan 40km/ uur. Echter, als de gemiddelde snelheid nog iets lager wordt, scheelt dat veel onveiligheid.

Radarcontrole
De kinderen van beide basisscholen hebben op 7 juni jl. de aftrap gedaan met betrekking tot snelheidsmetingen in het dorp. De werkgroep heeft deze actie opgezet in samenwerking met de politie, Veilig Verkeer Nederland en de basisscholen. Het was opvallend dat het merendeel van de mensen 10 tot 15 km per uur te hard reed. Maar dat is niet het enige, de mensen zijn aangesproken op hun snelheid en wat blijkt, het zijn voornamelijk mensen uit het dorp zelf of de nabije omgeving.
Wij willen deze actie herhalen, omdat de kinderen nu beter dan veel ouders beseffen hoe belangrijk het is om in het dorp een beetje rustig aan te doen. Volgend jaar willen we alle ouders erbij zien te krijgen.

 

 

Stickeractie
Inmiddels zijn er al veel 30 en 60 km/h stickers opgehaald door de diverse buurtverenigingen. Deze zullen de stickers huis aan huis verspreiden onder haar buurtbewoners. Het verzoek is om de stickers op afvalcontainers te plakken en niet op straatlantarens of andere voorwerpen in de openbare ruimte. We willen namelijk geen wildgroei in het dorp en eromheen. Doel is dat we samen de weggebruiker willen herinneren aan de snelheid in en om ons dorp. Mocht jullie buurtvereniging nog geen stickers hebben opgehaald, wees er dan snel bij want ze gaan als warme broodjes.

Komende acties
De maximumsnelheid wordt nu alleen aangegeven met borden en andere visuele maatregelen. Wij zijn druk met de gemeente in gesprek om ook fysieke snelheidsremmers te realiseren in Wijnjewoude. We denken aan versmallingen (poortconstructies) bij de bebouwde kom, om beter duidelijk te maken dat het een 30 km gebied is.
We willen laten zien dat er maatregelen buiten de kom worden getroffen om het verkeer langzamer te laten rijden. Voor de verkeersveiligheid, maar ook om het lawaai te verminderen van het verkeer. De graskeien geven op verschillende plaatsen onnodig veel lawaai. Dat moet anders en na de zomer gaan we alternatieven uitproberen. Ook proberen we bij een aantal aangebrachte wegverhogingen (w.o. drempels) visuele wegversmallingen te realiseren.
Over de brug in de Mounleane zijn we in gesprek met de gemeente. De brug moet worden vernieuwd en ons idee is dat het verkeer dan ook gas kan terugnemen.

Vervolg
Er is nog geen definitieve tekening voor de snelheidsremmende maatregelen. Maar na de vakantie kunnen we wat laten zien. Maar we willen ook dat er dit jaar nog wat wordt uitgevoerd hiervan. Daar gaan we voor!
Het aanpassen van de weginrichting is belangrijk voor het verbeteren van de veiligheid.

Informeren
Wij zijn nog niet klaar. We gaan nog tot eind dit jaar door als werkgroep. Met dit overzicht willen we iedereen voor de vakantie laten weten wat er tot nu toe is gebeurd. Eind dit jaar is het duidelijk wat we hebben bereikt en welke afspraken er liggen voor het jaar daarna.

Namens de Werkgroep Verkeer & Veiligheid
Arnold Bosma en Taeke Tuinstra

Deel dit bericht

1 reactie

  1. Pingback: Verkeer en veiligheid: het vervolg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *