WEN Stap voor Stap september 2019

Centrale mestvergisting, mogelijk sleutel om aardgasvrij te worden
Zie je het voor je? Koeienmest maakt Wijnjewoude onafhankelijk van gas uit Groningen of Rusland. Het gasleidingnetwerk en je eigen gasapparaten, zoals cv ketel blijven we gewoon gebruiken. Dat is echt duurzaam. En dat lijkt te kunnen nu de meeste veehouders van Wijnjewoude er wel wat in zien om hun mest zo mogelijk via slangen uit te lenen voor vergisting. Daarbij wordt de methaan eruit gehaald en door opwerking tot groen gas voor het dorp gemaakt. De boer krijgt via dezelfde slangen de inmiddels reukloze mest terug om over het land uit te spreiden.

Zo maken onze boeren het mogelijk dat Wijnjewoude aardgasvrij wordt. Win-win toch? Maar niet simpel. Momenteel onderzoeken allerlei deskundigen of het haalbaar en betaalbaar is om de Wijnjewoudster mest centraal te vergisten en op te werken naar groen gas. Economische Zaken en Gasunie helpen mee om ons idee uit te werken, want als het werkt, kan het in veel plattelandsgebieden worden toegepast.

WEN gaat ook dit plan, voor vergisting op het energiepark, verder uit werken en gaat dit als eerste doen in samenwerking met de omwonenden. Binnenkort gaan de direct omwonenden als eerste groep op excursie naar een maatschap die al enige tijd werkt met een mestvergister.

Mocht je ook belangstelling hebben om mee te gaan dan kun je je aanmelden bij de buurtvereniging Klein Groningen via bvkg11@gmail.com of via info@wen.frl. Vervolgens word je van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de thema-avond over dit onderwerp op 3 oktober om 19.30 uur in MFC de Swingel.

Wynjewâldster zonnestroom gebruiken, het kán!
Goed voor jou en je kinderen. Goed voor een gezonde aarde, de leefbaarheid van het dorp en ook niet slecht voor je portemonnee. Sinds de feestelijke opening op 12 juli gebruiken 14 huishoudens hun ‘eigen’ groene stroom, die ze opwekken op het dak van zorgboerderij De Twa Bûken aan Duerswâld. Ook sinds deze zomer kun jij groene stroom kopen die is opgewekt op de kalverstallen van familie Herder-Brouwer aan de Feart. Met ruim 1150 panelen is er gemiddeld voldoende beschikbaar voor 70 à 80 huishoudens.

Dus grijp je kans en wordt klant bij Energie VanOns, want daar verkopen ze de groene stroom van Herder Agro. Dit coöperatieve energiebedrijf is eigendom van de noordelijke energiecoöperaties, zoals WEN. De opbrengst gaat dus niet naar energiereuzen, maar terug naar de dorpen.

Samen kunnen we nog veel meer groene stroom opwekken. Zeker wanneer de grote daken van ondernemers en particulieren in ons dorp belegd gaan worden met zonnepanelen. Past heel goed in onze ambitie, daarom wil WEN daar graag in ondersteunen. Er zijn allerlei mogelijkheden voor ondersteuning. Kom met je vragen en opmerkingen naar info@wen.frl of bel Frans Pool, 06 57584354.

Zonneveld op Energiepark
Gemeente Opsterland en de provincie Fryslân zijn bereid mee te werken aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor een klein zonneveld van 1,5 ha naast ons energiepark aan de Tolleane. De grondeigenaar is bereid hiervoor grond aan WEN te verhuren. Voor de vergunningsaanvraag zijn heel wat documenten ter onderbouwing nodig. Zo moet bijvoorbeeld ecologische schade uitgesloten worden en willen we het veld zo inpassen dat het nauwelijks opvalt in het landschap maar juist een versterking vormt van de biodiversiteit.

We maken plannen in samenwerking met de omgeving, zodat we met elkaar tot een goede oplossing komen. De eerste stap is al gezet bij de Sinnetafel in mei 2019. Vanuit de Sinnetafel zijn deze voorstellen uitgewerkt en dit plan is door WEN voorgelegd aan het bestuur van Buurtvereniging Klein Groningen. Het bestuur van de buurtvereniging heeft volledig ingestemd met dit plan omdat het voldoet aan de wensen en, eerder geuite, ideeën vanuit de buurt. Het bestuur van WEN is blij met deze toezegging en gaat nu de vervolgstappen zetten die nodig zijn voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

WEN en Wijnjewoude 15 september op de nationale tv
Morgenavond, zondag 15 september, kun je WEN en Wijnjewoude zien in de documentaire Pioniers van het Platteland van VPRO Tegenlicht. NPO 2 om 21.05 uur. De opnamen zijn op 12 juli gemaakt.

Regelmatig nieuws op www.wen.frl
Op de WEN site kun je steeds het laatste nieuws volgen. Ben je nog geen lid, meld je dan aan via de site of bel Frans Pool, 06 57584354.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *