Whatsapp buurtpreventie

Plaatselijk Belang stelt vanuit het dorpsbudget € 100,- per buurtvereniging beschikbaar. Voorwaarde is dat alle buurtbewoners, dus ook degenen die geen lid van de betreffende buurtvereniging zijn, aan de app kunnen meedoen. De bijdrage kan gebruikt worden voor de kosten van bebording. Ook buurten die al een app hebben ingericht, komen in aanmerking voor de bijdrage.
Informatie kun je krijgen bij Harry Blaauwbroek 06 51887468. Een aanvraag indienen kan via dit formulier.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *