Bericht van Plaatselijk Belang

Voor de meeste mensen geldt dat goede voornemens vaak bij voornemens blijven. Is dat erg? Niet per se. Het nadenken over goede voornemens is eigenlijk nadenken over dingen in je leven waar je niet helemaal tevreden over bent. Dit stukje bewustwording is minstens net zo waardevol als het realiseren van je voornemen.

Plaatselijk Belang wil iedereen een fantastisch 2020 toewensen. Het goede voornemen van PB voor 2020? Blijven werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in Wijnjewoude! Of alle voornemens en wensen werkelijkheid zullen worden is de vraag, al zal er alles aan gedaan worden om ze te realiseren. Maar het mooie aan dit voornemen is dat het ons dwingt te blijven nadenken over de punten die in ons dorp verbeterd kunnen worden.

Verkeer
Vorige maand heeft u kunnen lezen dat de werkgroep Verkeer & Veiligheid in haar eindrapport een aantal aanbevelingen heeft gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren en de overlast te verminderen. Deze aanbevelingen zijn het resultaat van de informatie avond die de werkgroep in De Swingel heeft georganiseerd. Naar aanleiding van dit rapport heeft PB een verzoek ingediend bij de gemeente tot aanpassing van een aantal zaken. PB heeft de gemeente verzocht om:
– Een poortconstructie te plaatsen bij het begin van de 30-kilometerzone aan weerskanten van de Merkebuorren;
– De graskeien langs de Weinterp te vervangen. Er ligt al een proefstrook met een stillere variant en omdat de ervaringen daarmee zeer positief zijn is het verzoek deze stillere variant langs de gehele Weinterp te plaatsen;
– Het aanbrengen van plateaus met visuele versmallingen in de vorm van bielzen en markeringspaaltjes langs het 60-kilometertraject van de Weinterp;
– Het vervangen van de brug op de Mounleane en daarbij aanpassingen meenemen die een snelheid verlagend effect hebben;
– De weg van de Merkebuorren Oost vanaf de kern tot aan de kruising met de
toegangsweg naar Ald Duerswâld opnieuw te bestraten;
– De Duerswâldmerwei dermate in te richten dat al het van rechts komende verkeer voorrang heeft.

Met deze aanpassingen hopen we op de betreffende plaatsen/tracés de overlast te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Naast deze punten zijn er nog andere aanbevelingen die iets meer uitwerking nodig hebben. Uiteraard houden we u via de Bân en de website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Samen Staan we Sterker
Onder de werktitel Samen Staan we Sterker heeft PB afgelopen oktober een informatieavond georganiseerd waar de verschillende verenigingen uit ons dorp voor waren uitgenodigd. Doel van deze avond was om samen te kijken waar we elkaar kunnen versterken, waar intensiever samengewerkt kan worden en waar men problemen ondervindt. Tal van onderwerpen werden vanuit de verenigingen naar voren gebracht en een aantal daarvan zijn inmiddels opgepakt, u heeft hierover eerder kunnen lezen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *