Bericht van Plaatselijk Belang

Afgelasting ALV
Het zijn bijzondere dagen. Sinds de persconferentie van onze premier komt steeds meer het besef dat we in het Corona-virus te maken hebben met een serieuze bedreiging van onze gezondheid. Vrijwel alle evenementen zijn afgelast en via dit bericht wil PB meedelen dat ook de ALV van Plaatselijk Belang op 24 maart niet door zal gaan. Wij zullen de komende periode afwachten en de ALV verplaatsen naar een datum waarop dit weer verantwoord is.

Zoals eerder te lezen was in De Bân hadden wij op de ALV graag 3 nieuwe bestuurskandidaten aan onze leden voorgesteld. Tegenkandidaten hadden zich daar ook nog kunnen melden waarna na een stemming de kandidaten officieel tot het bestuur hadden kunnen toetreden. Om de continuïteit van PB te waarborgen en door te kunnen gaan met de lopende zaken hebben wij als huidig bestuur besloten de 3 kandidaten voorlopig als aspirant bestuursleden mee te laten draaien in het bestuur. Tijdens de nog te plannen ALV zullen wij hen dan alsnog voordragen aan onze leden.

Tot slot: in de meest recente Bân stond in het verslag van de secretaris ‘samen’ centraal. Ironisch genoeg stond dit ook centraal in de persconferentie van onze premier, maar dan om samenkomsten zoveel mogelijk te vermijden. PB wil een beroep doen op jullie eigen verantwoordelijkheid: vermijd waar mogelijk samenkomsten en sociale contacten. Niet alleen voor je eigen gezondheid, maar ook voor dat van anderen. De ervaringen uit China en Italië laten zien dat dit de meest effectieve manier is om de verspreiding van de ziekte te remmen. Maar verlies hierbij elkaar in het algemeen, en meer in het bijzonder de dorpsbewoners die in een zogenaamde risicogroep vallen, niet uit het oog: ook zonder fysiek af te spreken kan voorkomen worden dat mensen vereenzamen, een telefoontje is zo gepleegd. Door samen onze verantwoordelijkheid te nemen zullen we hier ook samen weer uitkomen.

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Martin de Vries
secretaris

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *