Berichten van Plaatselijk Belang

Klein Groningen
In de Bân van mei was een stuk te lezen namens de inwoners van Klein Groningen. In dit stuk werd uiteengezet waarom Klein Groningers zo boos (of vreemd) zijn. Wij nemen deze gevoelens uiteraard serieus, al zijn er inhoudelijk een aantal zaken waar PB zich niet in herkent. Om die reden hebben wij contact met hen gezocht en zal er begin juni een afspraak plaatsvinden tussen afvaardigingen van PB en Klein Groningen. Wij hopen op een constructief gesprek en gaan er van uit dat de uitkomsten hiervan terug te lezen zullen zijn in de volgende Bân en op deze site.

Herbestrating Merkebuorren-oost
Zoals je wellicht heeft gezien is er met het plaatsen van de poortconstructie ook een deel van de Merkebuorren-oost herstraat. Deze werkzaamheden zijn stopgezet omdat dit niet gebeurde op de manier die PB met de gemeente had afgesproken. Op voorstel van de werkgroep Verkeer en Veiligheid had PB de gemeente gevraagd het stuk van de kern tot de kruising met Ald Duerswâld opnieuw te bestraten in keperverband omdat dit aanzienlijk minder geluidsoverlast met zich meebrengt. Vanuit de gemeente heeft PB nu de schriftelijke toezegging dat het stuk volgend jaar of uiterlijk 2022 opnieuw zal worden bestraat.

Nog even geduld voor bewoners Wâldhûs

Uitstel plannen Wâldhûs
De bewoners van het Wâldhûs hebben onlangs een brief ontvangen van Elkien met betrekking tot de voorgenomen renovatie werkzaamheden. Na een lang voorbereiding-traject waren alle partijen blij dat er eindelijk concrete plannen voor de renovatie waren. Vanwege het coronavirus en de kwetsbaarheid van de bewoners wordt er geen risico genomen en zijn de werkzaamheden uitgesteld tot 2021, mits het dan weer verantwoord is om met de werkzaamheden te beginnen.

Contributie inning
Er is op dit mome nt nog door weinig leden contributie overgemaakt. De inning van de contributie zullen wij voorlopig niet huis-aan-huis doen en daarom wij willen je vragen om dit jaar zelf de contributie (€ 7,50) aan ons over te maken Dit kan op de volgende manier:
Rekeningnummer: NL89 RABO 0373 7058 91
Ten name van: Plaatselijk Belang Wijnjewoude
In kader “Omschrijving” vermelden: Naam, straat, huisnummer en de vermelding “PBW contributie”.
Met uw lidmaatschap kunnen wij onze vaste lasten blijven voldoen en initiatieven die wat levendigheid in ons dorp kunnen brengen ondersteunen.

Voorlopig zal er geen spreekuur zijn voorafgaand aan de PB vergadering. PB blijft uiteraard bereikbaar via telefoon: 06 18724514, mail: pbwijnjewoude@gmail.com en facebook

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *