De Swingel ontwaakt uit corona

Gelukkig worden de beperkingen welke voortkomen uit de corona-crisis wat verlicht. Daarom is de Swingel met enige uitzonderingen vanaf 2 juni 2020 weer actief. Voor vergaderingen en bijeenkomsten <30 personen zijn er geen beperkingen meer. Ook zaken als biljarten en andere activiteiten kunnen weer worden opgepakt. Voor grotere bijeenkomsten en activiteiten als dansen bestaan nog beperkingen. Bij vragen op dit gebied kunt u contact opnemen met Klaasje van der Woude (06 82275591 of k.smid@hetnet.nl).

In de Swingel houden we ons aan de bekende regels aangaande ontsmetten, anderhalve meter afstand en dat soort zaken. Aanwijzingen van de beheerder dienen door bezoekers te worden opgevolgd.
Van elke organisatie die gebruik maakt van faciliteiten van de Swingel wordt verwacht dat deze een lijst aanlevert van de deelnemers aan de bijeenkomst. De verantwoordelijkheid voor het invullen van de lijst ligt bij de voorzitter van de bijeenkomst. Ingevulde lijsten moeten worden ingeleverd bij de beheerder. Blanco – nog in te vullen lijsten – zijn verkrijgbaar bij de beheerder.

In verband met de sluiting van de laatste maanden was de agenda tot en met juni leeg geveegd. Wie meent in juni vergaderruimte te hebben besproken of had gepland wordt verzocht contact op te nemen met Klaasje van der Woude (06 82275591 of k.smid@hetnet.nl).

De afgelopen periode is gebruikt om de fitnessruimte op te knappen en in te richten. Helaas kan de ruimte nog niet worden gebruikt omdat nog wordt gewacht op groen licht van de Gemeente ten aanzien van een omgevingsvergunning.

Het bestuur houdt zich nog bezig met de vraag welke zomeractiviteiten zullen worden ontwikkeld. Dit ook in verband met de aanname dat voor veel mensen de vakantieplannen fors zijn gewijzigd. In ieder geval zal worden geprobeerd het terras bij de Swingel zo vaak als mogelijk open te stellen. Dus als het weer gunstig is, bent u van harte welkom.

Alex van der Meer

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *