WEN Stap voor Stap juni 2020

Warmte van de mienskip
Op de voorpagina van De Leeuwarder Courant van 25 mei stond dat bijna 7 op de 10 Friezen vindt dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten verminderen om de klimaatverandering te stoppen. Maar om alle woningen in 2050 aardgasvrij te hebben, dat vindt 50% veel te ambitieus. Want, is dat wel betaalbaar voor iedereen? En zijn er wel goede alternatieven voor alles elektrisch verwarmen?

Voor Wijnjewoude luidt het antwoord nadrukkelijk: ja! In ons dorp en ook in veel andere plattelandsdorpen, kunnen we onze huizen gewoon blijven verwarmen met gas. Maar dan wel duurzaam gas uit de mienskip.

Hoe zou dat kunnen?
Door te roeien met de riemen die wij hebben. En die riemen dat zijn onze koeien. Als we hun mest, voordat het wordt uitgereden, eerst vergisten, dan kunnen we met het gas dat er uit komt, onze huizen verwarmen. Zo simpel is het.
En laten nou de meeste Wijnjewoudster veehouders hiervoor graag hun mest ‘uitlenen’ zodat alle dorpsgenoten er in de toekomst warmpjes, voordelig en duurzaam bijzitten.

Is het bewezen dat het kan?
Technisch ja. Het vergisten van koeienmest gebeurt al op een paar grote boerderijen met meer dan 250 koeien. Maar, vaak zie je dat ze er ook ander biologisch materiaal bij doen, bijvoorbeeld groene resten. Dat verhoogt weliswaar de gasopbrengst maar levert dikwijls stank en andere problemen op.
De mono-vergisting waar WEN plannen voor heeft en waarbij meerdere boeren uitsluitend hun pure rundveemest centraal in een coöperatieve vergister laten verwerken, dat wordt nog nergens gedaan. En daarmee is het plan van WEN dus uniek. Niet raar voor een provinciaal pilotdorp in de energietransitie.

Wat zijn de voordelen voor Wijnjewoude?
– het groene gas uit koeienmest is gelijk aan aardgas. Je kunt gewoon je cv-ketel houden;
– je hoeft niet te investeren in dure elektrische verwarming;
– de gasleidingen in de grond worden niet afgeschreven maar blijven gewoon in gebruik;
– er hoeven geen nieuwe leidingen (voor elektriciteit of een warmtenet) worden aangelegd;
– de boeren krijgen een tweede rol als warmteproducent en verdienen iets extra’s;
– er ontstaat nieuwe lokale werkgelegenheid;
– het dorp wordt voor haar warmtevoorziening onafhankelijk van grote bedrijven of andere (onbetrouwbare) landen en
– de opbrengsten komen ten goede aan het dorp!

En de nadelen?
Daarover buigt zich momenteel een werkgroep Leefbaarheid, onder onafhankelijk voorzitterschap en met technische deskundigheid van Arcadis. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van buurtvereniging Klein Groningen en WEN, maar helaas niet van actiegroep Westkant. Half juni hopen we van Klein Groningen de conclusies te horen.
Een installatie bestaat uit enkele mestsilo’s, zoals die op bijna ieder boerenerf te zien zijn. Alleen dan zijn ze wat groter van doorsnee, iets hoger en zit er een bol dak op.

Groengas uit de eigen mienskip
Wie weet, misschien blijkt groengas uit eigen rundveemest wel het meest logische warmte-alternatief voor Wijnjewoude. Duurzaam, voordelig en sociaal.

Meebeslissen
Het onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, waaruit we citeerden, geeft ook aan dat mensen willen meebeslissen over de energietransitie. Laat dat in Wijnjewoude nou precies de bedoeling zijn!
Daarom zijn er al meerdere informatieavonden gehouden en is de werkgroep Leefomgeving ingesteld. En dat is nog maar het begin. Dus blijf betrokken en praat mee!
Samen maken we Wijnjewoude energieneutraal.

Stand van zaken Proeftuin bijdrage
Er zijn 71 aanvragen ingediend voor de rijksbijdrage Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Daarvan worden 25 gehonoreerd. Rond 1 oktober hopen we te weten of Wijnjewoude tot de gelukkigen behoort. Spannend!
Het betreft een bijdrage van 4 miljoen euro, die bedoeld is voor de verdere verduurzaming van alle huizen en andere gebouwen in Wijnjewoude.

Maar eerst besparen
Want hoe minder we verbruiken, hoe voordeliger het is. Daarom zijn we op zoek naar mensen die onze dorpsgenoten willen ondersteunen bij hun besparingsplannen.
Er zijn drie sollicitanten voor de functie van Bespaarcoach en er hebben zich al twee Wijnjewoudsters gemeld als vrijwillig energiecoach. Lijkt dat jou ook leuk, neem dan even contact op met Rigt Bosma (06 10416396) of stuur een mailtje aan info@wen.frl

Tweede Postcoderoos Project (pcr)
De eerste belangstellende voor een volgend pcr project heeft zich al weer gemeld. Net als bij het eerste zonneproject op het dak van zorgboerderij de Twa Bûken, is dit je kans om groene stroom van je eigen zonnepanelen te gebruiken, ook als je die niet op je eigen dak kunt hebben. Kijk maar eens op www.wen.frl/postcoderoosproject of bel met Jac Pluis (06 27065487).

Geen WEN nieuwsbrief ontvangen?
Hoor jij bij de 30% huishoudens in Wijnjewoude die lid zijn van WEN, dan krijg je bijna maandelijks een nieuwsbrief in je mail. Nooit gezien? Check dan je spambox/ongewenst en zorg dat mails van WEN niet langer als ongewenst behandeld worden. Zo hoef je niets te missen.
Ben je nog geen lid? Je kunt je heel simpel aanmelden op www.wen.frl

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *