Berichten van Plaatselijk Belang

Bestuurssamenstelling
Zoals al eerder aangegeven zal er dit jaar geen ledenvergadering zijn waar wij de nieuwe bestuursleden kunnen voorstellen aan onze leden. Om als volwaardig bestuur te kunnen werken, stellen wij hierbij nogmaals het bestuur aan u voor.

Al eerder verkozen waren Theo van Linde, Harry Blaauwbroek, Aline Stroetinga, Wietske Engwerda, Albert van der Velde en Martin de Vries. De nieuwe bestuursleden zijn Silvana Broersma, Tineke Dreijer en Geert van der Sluis. Wanneer u als lid gegronde bezwaren heeft tegen een van deze kandidaten kunt u dit via pbwijnjewoude@gmail.com kenbaar maken.

vlnr: Silvana Broersma, Albert van der Velde, Geert van der Sluis, Tineke Dreijer, Harry Blaauwbroek, Aline Stroetinga, Theo van Linde, Wietske Engwerda. Martin de Vries ontbreekt op de foto.

Auckjen Weidema

Op deze plek willen wij Auckjen Weidema nogmaals ontzettend bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Auckjen heeft zich zes jaar lang ingezet voor PB en heeft afgelopen maand afscheid genomen van het bestuur. Naast alle lopende zaken heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor Kom Erbij, gelukkig zal ze dit ook blijven doen. Wij wensen haar veel gezondheid en geluk toe!

 

Omrop Fryslân
Vanwege het wegvallen van evenementen als het SKS heeft Omrop Fryslân ruimte over in haar programmering. Om dit in te vullen, trekt de omroep deze zomer de provincie in om vanuit verschillende dorpen een hele dag radio en televisie uit te zenden. Ze willen ook graag vanuit Wijnjewoude uitzenden en hebben daarom contact gezocht met PB. Uiteraard lijkt ons dit hartstikke leuk en wij hebben dan ook zonder twijfel onze medewerking toegezegd.
Op 14 augustus zal er de hele dag radio en televisie worden gemaakt in ons dorp. Omrop Fryslân heeft ons gevraagd om te komen met suggesties voor interessante, bijzondere, historische personen en gebouwen die uitgelicht kunnen worden. De Omrop zal hieruit vervolgens een keuze maken welke items zij willen uitlichten die dag.
Hebben jullie leuke suggesties? Dan ontvangen wij die graag op pbwijnjewoude@gmail.com. We zullen jullie op de hoogte houden via deze site.

Supermarkt
Je hebt al eerder kunnen lezen over de nieuwste ontwikkelingen omtrent de supermarkt. Als Plaatselijk Belang zijn wij blij dat een aantal inwoners van Wijnjewoude het pand heeft gekocht, waardoor het pand nu echt in Wijnjewoudster handen is! Uiteraard hopen we dat er na deze mooie stap snel andere mooie stappen genomen kunnen worden!

Wegwerkzaamheden Loksleane
Na de riolering zullen nu ook de parkeerplaatsen en snelheidsbeperkende maatregelen in de Loksleane worden aangepakt/uitgevoerd. Het gaat om het stuk vanaf de kruising met de Te Nijenhuiswei tot de dorpsgrens. De uitvoering hiervan zal halverwege september beginnen.

Overleg Plaatselijk Belang en Klein Groningen
Zoals eerder bericht is er onlangs overleg geweest van Plaatselijk Belang met het bestuur van de buurtvereniging Klein Groningen. Aanleiding hiervoor was een stuk in de Bân waarin de buurtvereniging haar frustraties deelde en waarvan Plaatselijk Belang vond dat er onjuistheden in stonden en er ten onrechte een negatief beeld van Plaatselijk Belang werd geschetst.

Beide partijen kijken met een goed gevoel terug op dit overleg. Er is veel besproken en uitgepraat, en in veel gevallen bleek interpretatie, een gebrek aan communicatie of informatie voor misverstanden te zorgen.

Zo werd volgens Plaatselijk Belang in het betreffende stuk de indruk gewekt dat zij bij het realiseren van de sloop van de oude melkfabriek en de herinrichting van het terrein vooral heeft tegengewerkt. Uiteraard is Klein Groningen lang en intensief bezig geweest met dit project, maar ook Plaatselijk Belang heeft hierin van het begin tot het einde een leidende en doorslaggevende rol heeft gespeeld.
Dat Klein Groningen niet in aanmerking kwam voor de subsidie van zonnepanelen had te maken met de regelgeving omtrent die subsidie, waar Plaatselijk Belang geen invloed op heeft en wat niet alleen Klein Groningen treft maar het hele buitengebied van Wijnjewoude. Iets soortgelijks speelde omtrent de verkeersveiligheid in Klein Groningen; Klein Groningen was betrokken bij de werkgroep Verkeer & Veiligheid en het opstellen van het overdrachtsdocument met wensen en aanbevelingen. Anders dan het betreffende artikel doet vermoeden is het uiteindelijk de gemeente die besluit welke maatregelen wel of niet worden genomen en niet de Werkgroep Verkeer & Veiligheid of Plaatselijk Belang.

Vanuit de buurtvereniging werd aangegeven dat het artikel is geplaatst uit frustratie die is ontstaan na een eerder geplaatst stuk in de Ban waarin onder andere het beeld werd geschetst dat Klein Groningen overal tegen is, en het dus zeker niet de bedoeling was een negatief beeld over PBW te creëren. De buurtvereniging wist tijdens het gesprek verder duidelijk te maken dat er veel actuele onderwerpen spelen die invloed hebben op de leefbaarheid van Klein Groningen, dat er inderdaad tegenstanders zijn van bijvoorbeeld de mestvergister en het zonnepark, maar dat er voor gewaakt moet worden dat het beeld ontstaat dat álle Klein Groningers óveral tegen zijn.

Het bestuur van Klein Groningen heeft haar spijt betuigd over de berichtgeving. Besloten is het daarbij te laten en door te gaan om samen vergroting van de verkeersveiligheid van de Opperhaudmare ter hoogte van Klein Groningen te realiseren.

Contributie inning
Door een aantal leden is de contributie overgemaakt terwijl zij ook een machtiging tot automatische incasso hadden afgegeven. Het teveel betaalde zal uiteraard weer terug worden gestort op de betreffende rekening.
Voor degenen die de contributie (€ 7,50) nog willen overmaken kan dat nog altijd naar onderstaande rekening, onder vermelding van naam en adres.
Rek. nr.: NL89 RABO 0373 7058 91
Ten name van: Plaatselijk Belang Wijnjewoude
In “Omschrijving” vermelden: Naam, straat, huisnummer en de vermelding “PBW contributie”.

Omdat nog niet alle contributie binnen is, zullen wij binnenkort de contributie contant komen innen aan de deur.

Spreekuur
Voorlopig zal er geen spreekuur zijn voorafgaand aan de PB vergadering. PB blijft uiteraard bereikbaar via de bekende kanalen.

Deel dit bericht

1 reactie

  1. Pingback: Berichten van Plaatselijk Belang - Wijnjewoude

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *