Miljoenen helpen Wijnjewoudsters naar aardgasvrij

Het is gelukt! Ons dorp is geselecteerd om als voorbeeld te dienen hoe een plattelandsdorp van het aardgas af kan.

Het was lang spannend, maar nu is bekend dat de Minister van Binnenlandse Zaken de plannen van WEN als kansrijk beoordeelt. Daarom komt er maar liefst ruim € 4 miljoen voor ons dorp beschikbaar uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Deze bijdrage is vooral bedoeld om alle inwoners van Wijnjewoude te helpen bij hun plannen om hun huis te verduurzamen en met behulp van groengas aardgasvrij te worden.

De overheid wil met diverse proeftuinen kennis en ervaring opdoen met een lokale aanpak. Wijnjewoude mag laten zien hoe je als plattelandsdorp, in goede samenwerking met inwoners en bedrijven, en andere betrokken partijen succesvol van het aardgas af kan. En wel zo dat het voor iedereen haalbaar is omdat er geen peperdure aanpassingen aan woningen en infrastructuur voor nodig zijn. We kunnen met lokaal opgewekt groengas immers gewoon de cv en gasleidingen blijven gebruiken. Het blijft echter nodig om door isolatie, hybride warmtepompen en gedragsverandering flink op het gasverbruik te besparen. De Proeftuin bijdrage is vooral voor energiebesparende maatregelen bedoeld en wel zo dat alle Wijnjewoudsters er maximaal van profiteren.

De gemeente Opsterland, die enthousiast is over de plannen, heeft in samenwerking met WEN de aanvraag in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken voorbereid en vervolgens bij het Rijk ingediend. De nu toegekende rijksbijdrage voor Wijnjewoude wordt aan de gemeente uitgekeerd om het plan van aanpak van WEN uit te voeren. De gemeente geeft de opdracht en WEN voert de opdracht uit.
Wethouder Rob Jonkman stelt: ‘Wijnjewoude is een geweldig voorbeeld voor andere dorpen in onze gemeente, in Friesland en zelfs in heel Nederland. Met het ontvangen van deze Rijksbijdrage kunnen we samen met de inwoners van Wijnjewoude een grote stap zetten richting een energieneutraal Wijnjewoude. We hebben vertrouwen in WEN als uitvoerder van het plan.’

WEN is heel blij met de inzet van de gemeente, zij hebben ervoor gezorgd, dat de subsidie binnen gehaald is. De komende tijd zullen gemeente en WEN gezamenlijk zorgen voor de verdere uitwerking van het plan, zoals in de proeftuin-aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken is beschreven.

Voor meer informatie:
De kern van de PAW met vragen en antwoorden
Aanvraag PAW

Maakt het lezen van dit goede nieuws jou ook een beetje blij en trots? En ben je nog geen lid van WEN? Alle reden om je snel aan te melden. Dat kan op hier of stuur een mailtje naar info@wen.frl. Als lid beslis jij mee hoe we Wijnjewoude Energie Neutraal maken. Het lidmaatschap is kosteloos.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *