Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude

Door het initiatief van twee dorpsgenoten (Rosan en Regina) die graag de speeltuin aan de Te Nijenhuiswei een opknapbeurt willen geven, is er een samenwerking ontstaan met andere buurtverenigingen en Plaatselijk Belang om dit breder te trekken en andere speeltuinen te betrekken in dit project. Door de handen ineen te slaan staan we sterker naar leveranciers toe van speeltoestellen en hebben we meer mankracht om subsidies aan te vragen. Dit alles kan alleen als het dorp ook betrokken is en ons hierbij wil helpen.

Wat is de bedoeling?
Een groot aantal speeltuinen is toe aan een opknapbeurt en aan de Gentiaan is nog geen speeltuin gerealiseerd. Er is aan de jeugd op school gevraagd waar behoefte aan is en hun ideeën zijn verzameld en gerangschikt naar leeftijd. De werkgroep is hiermee aan de slag gegaan en heeft moodboards gemaakt en leveranciers benaderd waaruit een gezamenlijk plan komt voor de speeltuinen. Het hoofdthema bestaat uit drie elementen: natuur, avontuurlijk en duurzaam.

Het is de bedoeling dat de speeltuinen in verbinding met elkaar staan, de jeugd afwisseling te bieden en voor elke leeftijd wat wils! Er wordt aan gedacht om bepaalde speeltoestellen ook geschikt te maken voor mindervaliden en er wordt nagedacht om ook de ouderen in de plannen mee te nemen. De speeltuin aan de Russchenreed en klein Groningen zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten omdat die relatief nieuw zijn. Wel hopen we ook in de toekomst met deze buurten de samenwerking te zoeken.

Covid -19
Normaal gesproken zouden we een bijeenkomst organiseren om het hele dorp te informeren over onze plannen. Helaas is dit nu niet mogelijk daarom maken we gebruik van alle andere communicatiemogelijkheden die we tot onze beschikking hebben.

Wat gebeurt er?
Dit alles is een hele organisatie waaraan een hoog prijskaartje zit. We willen graag acties opzetten in Wijnjewoude om geld hiervoor in te zamelen. Heeft u ideeën hiervoor of wilt u helpen bij een actie? Geef het door aan één van de leden of via speeltuinen@hotmail.com of www.wijnjewoude.net en facebook: speeltuincommissie Wijnjewoude. Daarnaast zijn we druk met het aanschrijven van fondsen en aanvragen van subsidies.

U kunt onze acties volgen via de website en facebook. We hopen dat u ook enthousiast wordt en de speeltuinen voor de jeugd van Wijnjewoude een warm hart toedraagt! Onze eerste actie is al bekend: Vossenjacht op 12 oktober door het dorp voor alle kinderen. Houdt de site en facebook daarvoor goed in de gaten. Jullie horen gauw weer van ons!

Hartelijke groet van de Werkgroep Speeltuinen Wijnjewoude (WGSW):

Otto Veenstra (ondersteuner vanuit Timpaan), Grietje Rooks (fondsenwerving), Rosan Koopstra (Te Nijenhuiswei), Diane Drent (Dopheide), Ina Fokkema (Gentiaan), Aline Stroetinga (Plaatselijk Belang), Regina Ridder (Te Nijenhuiswei), Ingrid Venema (Gentiaan) en Inge Bakker (Welfingsstrjitte).

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *