WEN Stap voor Stap januari 2021

Met nieuw elan, óp naar Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025!
Bij de start van dit nieuwe jaar zitten we op de helft van het 10-jarig omwentelingsproces naar een dorp dat geheel met lokaal opgewekte groene energie de toekomst in gaat.
En we kunnen positief zijn. Als we ons met z’n allen bewust worden van ons energiegebruik, en dat gebruik door goede isolatie en zuinige apparaten etc. proberen te beperken, zijn we als dorp in staat om zelf in onze behoefte te voorzien en daarvan de opbrengsten te oogsten.

Op het goede spoor naar aardgasvrij
Dat Wijnjewoude het juiste spoor gevonden heeft, blijkt uit de steun die we bij onze pilot krijgen vanuit overheden en bedrijfsleven. Zo kunnen we met de recent toegekende Proeftuinsubsidie alle inwoners financieel helpen bij het -op hun eigen manier en passend bij de eigen (on)mogelijkheden- verduurzamen van hun pand. Met als ultiem resultaat dat we over enkele jaren al in een aardgasvrij dorp wonen.
Samen met de gemeente en mensen uit het dorp wil WEN werken aan een goed doortimmerd en transparant plan waarmee de miljoenensubsidie rechtvaardig over alle inwoners kan worden verdeeld en dat een volgende duurzame stap stimuleert.
De subsidie kun je straks gebruiken voor allerlei maatregelen die een wezenlijke bijdrage leveren aan het verminderen van je energiegebruik. We doen ons best om de regeling rond 1 april van start te laten gaan.
Het vraagt veel tijd van het WEN bestuur, maar gelukkig worden we fantastisch ondersteund door onze nieuwe programma manager Tjerk Sinnema. Het meeste werk wordt gedaan door de projectleiders Tina Hulst en Harm de Kroon, met ondersteuning van Jac Pluis.

Meer informatie over de Proeftuin kun je vinden op www.wen.frl/proeftuin-paw. Daar staan ook al heel veel vragen met antwoorden. Heb jij een andere vraag, we horen het graag.
En denk jij alvast na over wat je zou willen doen om te besparen op je energielasten? De energiecoaches van WEN kunnen je daarbij helpen. Je kunt een afspraak maken via info@wen.frl.

Aantal zonnepanelen flink gegroeid
Aan het eind van 2019 stond de zonnepanelenmeter op 4.345 panelen. Inmiddels blijkt de meter bij de start van 2021 maar liefst op bijna 5.300 panelen te staan. Daarmee wordt in ons dorp inmiddels 30% van de benodigde groene stroom opgewekt. We zijn dus goed op weg.

Ongeveer 20% van alle woningen hebben nu zonnepanelen. Heb jij onlangs ook panelen aangeschaft en had je ze nog niet gemeld? Het zou mooi zijn als je dit alsnog wilt doen via info@wen.frl Vermeld daarbij het aantal, het vermogen in Wp per paneel, en je adres.

Overleg groengasproductie weer gestart
In juli 2020 zijn vertegenwoordigers van buurtvereniging Klein Groningen, Westkant en WEN door de wethouder van gemeente Opsterland uitgenodigd om te spreken over voors en tegens van een mogelijke centrale mestvergister op de voormalige locatie van de RWZI. Naar aanleiding hiervan zijn vervolggesprekken gevoerd en hebben alle betrokken partijen elkaar in december weer gesproken. Binnenkort wordt aangegeven hoe het vervolg eruit komt te zien.
Daarnaast heeft WEN ook overleg met de ministeries van Economische Zaken (EZK) en van Landbouw (LNV) om het project nader toe te lichten en de landelijke potentie te benadrukken. Dit zal helpen bij de toekomstige subsidie aanvraag.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *