Berichten van Plaatselijk belang

Oude tracé N381
Het zal niemand ontgaan zijn: het ‘ruiterpad’ op het oude tracé van de N381 (van de Trijehoek tot drukkerij Pool) is een triest stukje grond. Om hier wat aan te doen en er een aantrekkelijk gebied van te maken heeft PB samen met een aantal dorpsbewoners contact gehad met Staatsbosbeheer, Natuer mei de Mienskip, Provincie Fryslân en de gemeente Opsterland.

Omdat het eigendom van het tracé deels van Staatsbosbeheer en deels van de gemeente is, zal het tracé in verschillende fases worden aangepakt. Na een bodemonderzoek is het in ieder geval duidelijk geworden dat het mogelijk is om nieuwe bomen te planten. Dat de huidige bomen dood zijn, komt waarschijnlijk door de droogte van de afgelopen jaren. Het gedeelte van drukkerij Pool tot de bocht zal op korte termijn worden aangepakt: hier worden laanbomen (winterlinde) en meidoorns geplant. Verder zal de hele strook beheerd worden als kruiden- en faunarijk grasland. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte wanneer er weer nieuws te melden is.

Perken Merkebuorren
Goed nieuws vanuit de gemeente: de komende tijd zal de gemeente het onderhoud van de perken aan de Merkebuorren meenemen in haar onderhoudsplan. Formeel zouden deze perken door de buurtbewoners zelf onderhouden worden totdat er een nieuw beeldkwaliteitsplan zou zijn vastgesteld. Omdat deze vaststelling nog even op zich laat wachten is besloten om het onderhoud nu alvast door de gemeente te laten plaatsvinden. Hoe dit in de toekomst verder zal gaan hangt af van het beeldkwaliteitsplan. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.

Opening Proeftuin
Zaterdag 3 april was de officiële opening van de Proeftuin georganiseerd door WEN. Vanaf deze plek wil PB WEN feliciteren met deze mijlpaal. We hopen dat dit het startschot is van een nieuwe fase in het traject waar alle inwoners van zullen profiteren. PB beseft dat het voor WEN een hele verantwoordelijkheid is en wenst haar daarom veel wijsheid, succes en (duurzame) energie toe de komende tijd.

Brengpunt Groenafval Ureterp
In april kunt u uw tuinafval op alle zaterdagen van 09:00 – 13:00 uur brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp).

Spreekuur
Voorlopig zal er geen spreekuur plaatsvinden. Uiteraard is PB altijd bereikbaar en ben je via onderstaande gegevens altijd welkom voor vragen of opmerkingen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *