Eén samenwerkingsschool in Wijnjewoude

Een mijlpaal bereikt!
Op 16 maart jl. hebben de voorzitters van de Medezeggenschapsraden van Votum Nostrum en It Twaspan, Ilona Jongsma en Jeroen Malewicz, hun handtekening gezet onder de Fusie Effect Rapportage (FER). Daarmee hebben de medezeggenschapsraden van beide scholen ingestemd met een fusie.

In de FER wordt beschreven hoe de samenwerkingsschool eruit gaat zien. Deze ondertekening is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een sterke basisschool voor Wijnjewoude. Vanaf het nieuwe schooljaar 2021/ 2022 gaan obs It Twaspan en cbs Votum Nostrum samen in de nieuwe school. De school zal vallen onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Comprix. Sylvia Bron wordt de directeur van de samenwerkingsschool.

De fusie van cbs Votum Nostrum en obs It Twaspan is een wens van vele bewoners in Wijnjewoude. Plaatselijk Belang dringt al een aantal jaren aan op fusie om zo, ondanks krimp, een basisschool voor het dorp te kunnen behouden. De afgelopen maanden is door beide teams en ouders hard gewerkt aan een visie voor de fusieschool: de samenwerkingsschool wordt een identiteitsrijke school waar kinderen worden begeleid in het ontwikkelen van hun eigen identiteit. De kernwaarden: veiligheid, eigenheid, vertrouwen en leren/ontwikkelen vormen de basis voor de nieuwe school.

In digitale aanwezigheid van alle teamleden van beide scholen en de leden van de medezeggenschapsraden is het glas geheven op deze belangrijke mijlpaal.
De komende maanden wordt duidelijk waar de fusieschool gehuisvest wordt, hoe de school gaat heten en wat de samenstelling van het team zal zijn.

OBS It Twaspan en CBS Votum Nostrum

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *