Berichten van Plaatselijk Belang

Afgelopen maand vond het bestuurlijk overleg tussen PB en het college van B&W plaats. Hoewel er regelmatig contact is tussen PB en het college is het altijd goed om met elkaar om tafel te gaan en de samenwerking te bespreken. Er is veel besproken en hier zullen we er een paar punten uitlichten:

– Het college roemde de daadkracht van Wijnjewoude. Of het gaat om speeltuinen, gezondheid of de supermarkt: er is altijd een groep vrijwilligers die zich soms bijna fulltime inzet in het belang van het dorp. Bij deze geven wij die boodschap graag door.

– Er is gesproken over de verkeerssituatie in Klein Groningen en de Weinterp. Hier is nog altijd overlast van snel rijdend verkeer en vrachtverkeer. Met name vrachtverkeer uit de richting van Haulerwijk zorgt hier voor overlast. Het college gaf aan dat dit probleem inderdaad bekend is en dat zij samen met het college van de gemeente Ooststelingwerf hierover in gesprek is. Omdat dit een probleem is dat in meerdere gemeenten speelt en de provincie ook nog een rol speelt, is er veel overleg. Gelukkig hebben wij een werkgroep die hier een vinger aan de pols houdt en de wethouder er wel aan zal herinneren om er mee aan de slag te gaan.

– De gemeente heeft uitgelegd dat de scholen na de zomervakantie samen zullen gaan in het pand van Votum Nostrum. Wellicht dat daar nog een noodlokaal bij moet, maar zoals het nu lijkt is dat niet nodig. Omdat het gebouw van Votum Nostrum nog in goede staat verkeert, zal de school zich daar de komende jaren huisvesten. Binnen 5 tot 10 jaar zal er een nieuw gebouw gebouwd worden. Wij hebben afgesproken met de gemeente om hier contact over te houden en te kijken wat de mogelijkheden zijn om dan een nieuwe multifunctionele accommodatie te bouwen waar ook de scholen in gehuisvest zijn.

– Wij zijn als PB nog steeds aan het kijken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwbouw. Al eerder hebben we in de Bân aangegeven dat er geen uitbreiding mogelijk was. In het bestuurlijk overleg is naar voren gekomen dat er wellicht toch uitbreidingsmogelijkheden zijn. Samen met de gemeente zullen wij dit verder onderzoeken.

Al met al kijken we als PB terug op een goed gesprek. Uit ervaring weten we dat het nu aan PB is om het college te herinneren aan de gemaakte afspraken.

Dodenherdenking
4 mei, kwart voor 8 ’s avonds. Ondanks de regen en harde wind hebben we alles getest en geoefend. Alles is klaar om om 20:00 uur live de dodenherdenking uit te zenden. Toch liet de techniek ons op het moment suprême even in de steek, waardoor we niet konden uitzenden om 20:00 uur. Dit is ontzettend jammer voor iedereen die het had willen volgen. Gelukkig zijn de beelden nog wel terug te kijken. 

Vanuit PB hebben wij ons best gedaan om er ondanks de maatregelen een waardige herdenking van te maken. Op deze plek willen we iedereen die heeft meegeholpen bedanken om dit te realiseren.
Bijzondere dank is er voor:
– Jelmer die het gedicht voorlas alsof hij het al jaren doet;
– Kim en Marrit die ondanks de harde wind en regen de krans respectvol bij het monument hebben gelegd;
– Frank voor het regelen van de techniek en het gebruik maken van zijn technische installaties;
– Het blazersensemble dat ondanks wegwaaiende bladmuziek zorgde voor de onmisbare muzikale invulling;
– De klokkenluiders die snel het juiste ritme te pakken hadden;
– Wilma voor het maken van een prachtige krans;
– De Hervormde Kerk Wijnjewoude voor de gastvrijheid en ondersteuning.

Brengpunt Groenafval Ureterp
Op 5 juni, 19 juni, 3 juli, 17 juli en 21 augustus kun je je tuinafval van 09:00 – 13:00 uur brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp).

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *