Hoe Anne Vondeling in Wijnjewoude aan zijn achternaam kwam

Via het contactformulier op onze website komen er soms intrigerende verhalen binnen. Zo ook dit weekend van Ronald Stoffelsma uit Norg. En dit verhaal is te leuk om niet te delen in een breder verband. Het verhaal gaat over de bekende Anne Vondeling. Anne Vondeling is geboren in Appelscha op 2 maart 1916 en was een politicus van de PvdA en hoogleraar. Hij was onder meer minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Cals en voorzitter van de Tweede Kamer.

In 1818 is de overgroot vader van Anne Vondeling als baby naakt gevonden op het land van Hendrik Klazes Klazenga te Wijnjeterp. Omdat hij ontbloot gevonden werd hebben ze hem in 1818 de naam Adam Vondeling gegeven
Volgens Hisgis (kadaster 1832) had Hendrik Klazes twee lappen grond die nog steeds duidelijk zijn terug te vinden. (zie onderaan in de mail)

Geboorteakte

In het Jaar een duizend achthonderd achtien den vijfen twintigsen der maand Augustus des namiddag te drie uren s voor ons Gietman Officier van den Burgerlijke Stand der Grieterij Opsterland Provincie Vriesland gecompareerd Kornelis Remmerts Hoekstra oud drie en vijftig jaren arbeider wonende te Wijnjeterp, welke ons verklaard dat den vierentwintigsten der maand augustus der jaar een duizend achthonderd en achtien des avonds ten negen uren , zijn de in gezelschap van Jannes Douwes Roozema arbeider, Lambert Abeles Postuma arbeider en Anje Jans arbeidster, alle drie wonende te Wijnjeterp , hij op het land van Hendrik Klazes Klazenga te Wijnjeterp in het aardappelloof een Kind gevonden heeft zodanig als hij ons voorstelde zijnde naakt.
Het kind onderzocht hebbende hebben wij hetzelve erkend van het mannelijk geslacht te zijn, schijnende vier uur oud; hebbende het gemelde kind geene kentekenen aan derzelfe ligchaam ; -zijnde er overigens niets anders bij hetzelve gevonden om hetzelve te doen erkennen – Zo hebben mij terstond het kind onder de voeren toenamen van Adam Vondeling ingeschreven en bevolen dat hetzelfde zouden worden ter hand gesteld aan Anne Foppes Meestringa buitenvoogd van den dorp Wijnjeterp – Waar wij proces-verbaal hebben opgesteld in tegenwoordigheid van Albert Melleszo Koopmans oud dertig jaren Griffier en van Meindert Vogelzang oud achtentwintig jaren Klerk beide wonende te Beesterzwaag die, nadat hun de inhoud van he Proces-Verbaal is voorgelezen het nevenhands hebben ondertekend
Ondertekend hebben
Kornelis Remmelts Hoekstra geboren 1766 te Wijnjeterp, veenbaas , arbeider wonende te Wijnjeterp, overleden op 12-05-1832 op de leeftijd van 68 jaar
M.S. Vogelzang (Klerk)
L.A.Postuma onderteken als L.A. Postma (getuige)
AM Koopmans (griffer)
Antje Jans
JCD

Andere genoemde personen

Hendrik Klazes Klazenga eigenaar van de grond het genoemde aardappelveld, geboren in 1763 te Wijnjeterp, boer wonende te Wijnjeterp overleden op 75 jarige leeftijd op 22-10-1838 te Wijnjeterp.
Hendrik Klazes Klazenga had grond in Duurswoude. Net achter het kerkje van Duurswoude langs de weg Bakkeveen en Wijnjewoude. Zijn kavel omvatte een lange strook land met bouw, grasland en heide. Op de Duurswoudeheide is de strook nog steeds te herkennen. Het bouwland aan de doorgaande weg naar Bakkeveen. Hendrik had nog een kaveltje bouwland ten zuidoosten van Wijnjewoude tussen de Merkebuorren en Ald Duurswâld naast of op de huidige tennisbanen in Wijnjewoude.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *