Dienstregeling busvervoer gewijzigd

In 2022 rijdt lijn 14 tussen Drachten, Ureterp, Wijnjewoude en Oosterwolde alleen nog op maandag tot en met vrijdag overdag. In de avonduren en in het weekend rijdt lijn 584 tussen Drachten, Ureterp, Wijnjewoude, Bakkeveen en Assen. Omdat lijn 584 een andere route rijdt dan lijn 14 komen de bestaande haltes in Wijnjewoude in de avonduren en in het weekend te vervallen. Er komt een nieuwe halte voor lijn 584 bij de kruising Merkebuorren met de Mounleane.

Het volledige bericht van de provincie Friesland:

In januari 2022 verandert er het een en ander in de dienstregeling van het openbaar vervoer. Door corona zijn reizigerspatronen veranderd. Daarom worden er maatregelen genomen. Deze maatregelen komen voort uit het transitieplan openbaar vervoer Fryslân, dat op 30 maart 2021 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Met het transitieplan streeft de provincie naar een toekomstbestendig openbaar vervoer in Fryslân na corona.

Op dit moment ligt het aantal reizigers ongeveer dertig procent lager in vergelijking met het aantal reizigers in dezelfde periode in 2019. Naar verwachting reizen ook in 2022 nog steeds aanzienlijk minder mensen met het openbaar vervoer. Pas in 2025 zitten de reizigersaantallen op hetzelfde niveau als voor corona, is de verwachting. Daarom is het nodig om kostenbesparende maatregelen te treffen. Daarnaast is het nodig om verbeteringen door te voeren in het openbaar vervoer om het aantrekkelijker te maken voor de reizigers. Maatregelen zijn onder andere: het schrappen van ritten en/of lijnen met zeer weinig reizigers, het versnellen van lijnen, het spreiden van reizigers in het openbaar vervoer en het frequenter rijden van bussen op hoofdverbindingen om reizigers terug in het openbaar vervoer te krijgen. Voor Wijnjewoude betekent dit het volgende:

Lijn 14 tussen Drachten, Ureterp, Wijnjewoude en Oosterwolde rijdt alleen nog op maandag tot en met vrijdag overdag. In de avonduren en in het weekend rijdt lijn 584 tussen Drachten, Ureterp, Wijnjewoude, Bakkeveen en Assen. Omdat lijn 584 een andere route rijdt dan lijn 14 komen de bestaande haltes in Wijnjewoude in de avonduren en in het weekend te vervallen. Er komt een nieuwe halte voor lijn 584 bij de kruising Merkebuorren met de Mounleane.

Heb je vragen of wil je meer weten over het transitieplan? Dan kan je mailen naar provincie@fryslan.frl of bellen met 058 – 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. Of kijk op www.fryslan.frl/transitieplan.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *