Gezond Wijnjewoude

Wat je vast wel is opgevallen sinds het coronatijdperk zijn de gezondheids- en bewegingstips van de werkgroep “Gezond Wijnjewoude” in de Bân. Wie zijn dit eigenlijk en wat wil deze werkgroep? Het wordt tijd dat we ons eens bekend maken en de inwoners van ons dorp deelgenoot maken van onze plannen.

De werkgroep is twee jaar geleden ontstaan na een avond in de Swingel, georganiseerd door gemeente Opsterland. Het onderwerp tijdens deze avond was “Positieve Gezondheid”. Samen met leden van Plaatselijk Belang en verenigingen van Wijnjewoude en omliggende dorpen is er nagedacht over wat het aanbod is in eigen dorp van verenigingen die kunnen bijdragen aan het welbevinden en kwaliteit van leven van de inwoners. Geïnspireerd geraakt, besloten Aline Stroetinga, Silvana Broersma, Tineke Dreijer en Geert van der Sluis vanuit PB hiermee aan de slag te gaan. De ambitie die we hierbij hebben geformuleerd is een aantrekkelijk dorp te worden en te zijn voor jong en oud waar mensen graag verblijven en gezond oud kunnen en willen worden.

Helaas sloeg meteen daarna corona hard om zich heen, waardoor deze plannen anders moesten worden ingevuld. Dit heeft voor veel vertraging gezorgd. Om te beginnen hebben we Laura Steringa, student aan de opleiding Healthy Aging van de Hanzehogeschool weten binnen te halen om voor en met ons onderzoek te doen, naar wat inwoners van ons dorp belangrijk vinden als het gaat om de genoemde ambitie.
Door al wandelend inwoners te interviewen, gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van burgerinitiatieven/verenigingen, het dorpshuis, Longa, ODV, Kom erbij en Dorpsteunpunt, heeft Laura veel informatie op weten te halen. Er is nog een enquête uitgezet en er is contact gezocht met de basisscholen. De rode draad was dat bevraagde inwoners vonden dat er al veel is in ons dorp maar onderlinge verbinding en saamhorigheid tussen verschillende groepen en initiatieven ontbreekt. Met een groep inwonersvertegenwoordigers heeft Laura vervolgens gekeken welke initiatieven er genomen kunnen worden. Daar zijn veel ideeën opgehaald.

Intussen ontstonden er contacten met de gemeente over onze plannen. Door die plannen heeft de gemeente ons dorp voorgedragen als Bloeizone dorp, evenals ons buurdorp Bakkeveen. Uitgangspunten van een Bloeizonedorp binnen het zorgeconomietraject vanuit de gemeenten in zuidoost Friesland:

  • Beweeg natuurlijk: geen sportschool, maar leven in een omgeving die stimuleert om te bewegen zonder er bij na te denken;
  • Ken je doel: weet waarvoor je ’s ochtends wakker wilt worden. Het hebben van een doel kan zeven jaar extra levensverwachting opleveren;
  • Zo min mogelijk stress: neem dagelijks tijd voor ontspanning;
  • De 80%-regel: verlaag je calorie-inname met 20%;
  • Plantaardig voedsel: zelf verbouwen, vooral bonen horen bij de dagelijkse voeding van de meeste honderdjarigen;
  • Gelijkgestemden: behoren tot een groep waarmee regelmatig wordt samengekomen heeft een positieve invloed op de gezondheid;
  • Familie: stel familie en geliefden op de eerste plaats;
  • Vriendenkring: goede vriendenkring en voldoende sociale contacten.

Op zaterdagmiddag 5 februari heeft een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden met alle hierboven genoemde groepen en verenigingen, vertegenwoordiging van de gemeente en van het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland.

We gaan eindelijk van start want uitkomst van deze middag is dat we samen gaan werken aan twee projecten.
1. Gezondere sportkantines van de Swingel en voetbalvereniging ODV
2. Húskeamer project in de Swingel dit n.a.v. het artikel van Libbe de Vries in de Sa! van september vorig jaar.

Maar er zijn nog veel meer ideeën voor initiatieven waarbij we het hele dorp zoveel mogelijk willen betrekken. Zoals het aanleggen van een pluk/ontmoetingstuin, de speeltuinen die een ontmoetingsrol kunnen vervullen, samen koken. Teveel om op te noemen.

Enthousiast geworden? Lees dan even de volgende oproep: heb je ideeën of kan/wil je iets betekenen voor ons dorp om bij te dragen aan de toekomstvisie van “Gezond Wijnjewoude” en om de verbinding en de saamhorigheid te versterken, meld je dan aan bij de werkgroep. Want: alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *