Berichten van Plaatselijk Belang

Theo van Linde vertrekt na 9 jaar

Tijdens de afgelopen Algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang hebben wij afscheid genomen van twee bestuursleden. Theo van Linde heeft de maximale termijn van 9 bestuursjaren bereikt en neemt daarom afscheid. Martin de Vries is verkozen tot raadslid in de gemeenteraad van Opsterland en stopt om die reden met zijn werk voor PB.

Martin de Vries vertrekt naar de Gemeenteraad

Wij zijn Theo en Martin ontzettend dankbaar voor wat zij voor PB en Wijnjewoude hebben gedaan en hopen dat zij zich op andere manieren blijven inzetten voor ons dorp.

Jan Sijtsema

Door het bestuur werd Jan Sijtsema als kandidaat-bestuurslid van PB voorgesteld. Tijdens de ALV spraken de leden unaniem het vertrouwen in hem uit. Op deze plek willen wij Jan hiermee nogmaals feliciteren. Jan heeft tot zijn 20ste in Wijnjewoude gewoond. Hij ging daarna naar Zaandam, waar hij zijn vrouw Sjoke leerde kennen.

Jan Sijtsema nieuw lid PB bestuurNa 8 jaar in Zaandam te hebben gewoond gingen ze naar Enkhuizen, toen naar Visvliet en daarna volgde Garyp. Sinds eind februari 2020 wonen ze met veel plezier in een schuurwoning achter de boerderij van Jan Lammert en Margriet Sijtsema aan de Merkebuorren. Jan heeft bijna 46 jaar in het onderwijs gewerkt en is nu met pensioen. Jan is in zijn vorige woonplaatsen enkele malen bestuurslid geweest van Plaatselijk Belang en wil zich nu in Wijnjewoude daarvoor inzetten.

Terugblik Algemene ledenvergadering

Eindelijk konden we weer een fysieke ledenvergadering organiseren. Voorzitter Tineke benadrukte tijdens de ALV nogmaals hoe blij we daarmee zijn. Het persoonlijk contact met onze leden hebben we gemist. Tineke nam ons mee naar wat er de afgelopen periode is gebeurd en wat er allemaal nog speelt. Speciale aandacht was er voor de werkgroep Speeltuinen. Aline Stroetinga vertelde enthousiast over de plannen en aanpak van de speeltuinen. In samenwerking met Code Hans en de gemeente zijn er mooie plannen gemaakt en deels al uitgevoerd. Naast Aline bestaat de werkgroep uit Rosan Koopstra, Regina Ridder, Diane Drent, Ina Fokkema, Ingrid Venema en Grietje Rooks. Het is geweldig om te zien hoe zij dit initiatief oppakken. Het applaus vanuit de zaal was dan ook op zijn plek.

Ook de inzet van andere vrijwilligers in Wijnjewoude wordt enorm gewaardeerd. Als voorbeeld noemt Tineke de Bloeizone Fryslân Tour die door ons dorp kwam. Er moest last-minute veel geregeld worden, maar er waren slechts een paar telefoontjes nodig om een goed team bij elkaar te krijgen die er een succes van hebben weten te maken.
Omdat er de afgelopen jaren geen ledenvergaderingen hebben kunnen plaatsvinden stelden Geert, Silvana en Tineke zich nog kort voor aan de aanwezige leden. Zij zijn in de afgelopen jaren het bestuur komen versterken. In onder andere de Bân zijn zij al wel voorgesteld, maar tijdens deze ALV konden zij zich even persoonlijk voorstellen. Uit de reactie van de leden viel op te maken dat zij er alle vertrouwen in hebben dat Tineke, Geert en Silvana hun taken goed zullen vervullen.

Van de leden kwam nog de opmerking dat er in het jaarverslag niets werd gezegd over de Proeftuin Aardgasvrije Wijken en WEN. De PAW had inderdaad een plek bij de hoogtepunten verdiend in het jaarverslag en wij betreuren het dat dit niet is gebeurd. Zoals in andere berichten in de Bân was te lezen is PB enorm ingenomen, blij en trots op het werk dat WEN voor Wijnjewoude doet. De PAW en de bijbehorende cheque die alle huishoudens in Wijnjewoude kregen, zijn een grote stap in het behalen van de doelstelling van WEN om Wijnjewoude energieneutraal te krijgen. Uiteraard had dit in het jaarverslag gemoeten, maar op deze plek spreekt PB haar waardering en dankbaarheid uit voor al het werk dat WEN voor Wijnjewoude doet.

Na de pauze werd er een presentatie gegeven over de gebiedsontwikkeling rond het Koningsdiep. De presentatie wordt gehouden door mevrouw Anja de Vries en de heer Yep Zeinstra, van de provincie Fryslân. Zij lieten zien wat er al is gedaan en wat er nog gaat gebeuren. Wil jij hier meer over weten? Kijk dan op fryslan.frl/koningsdiep.

Dodenherdenking
Herdenken doen we samen. Na twee aangepaste herdenkingen nodigen wij alle dorpsgenoten uit om met elkaar de oorlogsslachtoffers te herdenken. Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het programma van de herdenking ziet er traditiegetrouw als volgt uit: om 19.45 uur verzamelen we aan de Tsjerkereed. Vanaf dit punt volgt de stille rondgang naar het monument op de begraafplaats. Vervolgens zal een leerling van Skoalle de Sinnewizer een gedicht voordragen. De dorpskrans wordt gelegd door twee kinderen van Skoalle de Sinnewizer. Dan volgen de twee minuten stilte en zal aansluitend een ensemble van blazersgroep Wijnjewoude het Wilhelmus begeleiden. Tijdens het luiden van de klokken verlaten we de begraafplaats. Wenst u vervoer naar de Tsjerkereed, of wilt u gebruik maken van een rolstoel tijdens de herdenking, dan kunt u voor zaterdag 30 april contact opnemen met Aline Stroetinga, tel. 06 42747175. Samen met werkgroep Kom erbij zullen we er dan voor zorgen dat dit voor u geregeld wordt. Tevens draagt werkgroep Kom erbij zorg voor een zitplaats bij het monument en begeleiding op de begraafplaats. Na afloop van de herdenking wordt u in gebouw de Driehoek een kopje koffie of thee aangeboden.

Contributie-inning
In de maand april zal de automatische incasso plaatsvinden van het lidmaatschapsgeld (€ 7,50). Degenen die een machtiging tot automatische incasso hebben ingevuld kunnen dus deze maand een afschrijving verwachten. Contant betalen kan natuurlijk ook. Hiervoor hoef je niets te doen, wij zullen het bij je thuis komen innen.
Met jouw lidmaatschap kunnen wij onze vaste lasten blijven voldoen en initiatieven in ons dorp ondersteunen.

Brengpunt Groenafval Ureterp
Op elke zaterdagochtend in april kan je je tuinafval van 09:00 – 13:00 uur brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp).

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *