Bericht van Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang heeft een nieuwe secretaris. Martin de Vries is lid van de gemeenteraad geworden en heeft het bestuur van Plaatselijk Belang verlaten. Jan Sijtsema was bereid om in ieder geval tijdelijk het secretariaat op zich te nemen.

Parkeren met beleid
Op de Merkebuorren wordt vaak (veel) te hard gereden. Regelmatig krijgt Plaatselijk Belang daar klachten over. Het is de bedoeling dat in samenspraak met de betreffende buurtverenigingen snelheidsbelemmerende obstakels worden geplaatst. Op korte termijn helpt het als bewoners hun auto in de gemarkeerde vakken aan de kant van de weg parkeren. Op andere plaatsen kan dit geheel of deels op de weg. Graag niet volledig op de stoep, want met name voor mensen met een rollator of een kinderwagen is het dan lastig manoeuvreren.

Op de Meester Geertswei speelt een andere problematiek. Regelmatig wordt er op zo’n manier aan twee kanten van de weg geparkeerd dat doorgaand verkeer wordt belemmerd. Bij de school doet zich dat voor bij het halen en brengen van de kinderen. Ook worden auto’s dan gedeeltelijk op de stoep geparkeerd, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Dus hiervoor geldt: parkeer met beleid en als het mogelijk is: kom op de fiets of lopend!

Klein Groningen
Vanuit de buurt wordt regelmatig aangegeven dat sloop van het oude benzinestation noodzakelijk is. Plaatselijk Belang heeft de gemeente hier regelmatig op geattendeerd. Ook heeft Plaatselijk Belang contact met de eigenaar gehad. Helaas wil die hier tot dusverre niet aan mee werken. Bij overlast is het ook goed dat buurtbewoners de eigenaar daarover benaderen. De contactgegevens zijn bij Plaatselijk Belang bekend.
Na recent overleg van Plaatselijk Belang en buurtvereniging Klein Groningen met de gemeente worden enkele ‘straatjuwelen’ geplaatst om ervoor te zorgen, dat er op de Opperhaudmare minder snel wordt gereden. Eerst als proefopstelling. Hopelijk heeft dit het gewenste effect!

Fietspad richting Bakkeveen
Het fietspad wordt vanaf de aansluiting Ald Duerswâld over ongeveer 650 meter van beton voorzien. Ondertussen zijn de werkzaamheden bijna afgerond. De bewoners die aan het fietspad wonen zijn van tevoren daarover geïnformeerd en met de melkveehouder zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. De fietsers worden zo lang via de rijbaan omgeleid en op de Duerswâld geldt een snelheidsbeperking.

Herstraten Merkebuorren Oost
Het is de bedoeling, dat na de bouwvak Merkebuorren Oost tot de aansluiting Ald Duerswâld wordt herstraat.

Groenafval Ureterp
Op zaterdag 7, 14 en 21 mei kan tuinafval worden gebracht naar het Brengpunt Groenafval aan de Mounleane te Ureterp.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *