Groengas: werkgroep Leefbaarheid 2 geeft antwoord op veel gestelde vragen

Er zijn plannen om in Wijnjewoude groengas op te wekken uit rundveemest via mono-mestvergisting, dat kan niemand meer ontgaan zijn. De plannen zijn gemaakt door de energie coöperatie ‘Wijnjewoude Energie Neutraal’ (WEN). Doel is een vergister te bouwen zonder overlast voor omwonenden.

In 2020 werd een werkgroep Leefbaarheid mestvergisting met omwonenden ingesteld. De werkgroep onder leiding van Arjen Bosch van de KNMH inventariseerde de mogelijke overlastpunten. Ingenieursbureau Arcadis ondersteunde hierbij. Conclusie was dat een goed gerunde monomestvergister niet stinkt en dat het meeste risico op overlast komt door toename van vrachtverkeer en door geluid van de installatie zelf. Om deze punten verder te onderzoeken en ook alle mogelijke varianten nauwkeurig in beeld te brengen, werd werkgroep Leefbaarheid 2 in het leven geroepen in opdracht van de gemeente. Via de buurtverenigingen werden bewoners door de gemeente uitgenodigd om zitting te nemen in de werkgroep, ook weer onder leiding van Arjen Bosch van de KNMH.

Op 17 en 18 mei 2022 zijn de tussentijdse resultaten van werkgroep Leefbaarheid 2 gepresenteerd op een tweetal bijeenkomsten voor de omwonenden in de Driehoek en voor alle Wijnjewoudsters in de Swingel. De bijeenkomsten waren goed bezocht. Het verslag van de bijeenkomsten en de gepresenteerde PowerPoint presentatie is te vinden op www.wijnjewoude.net/groengas. Op deze site zijn ook de antwoorden op veel gestelde vragen over de plannen rondom de mestvergister te vinden. Heb je zelf vragen? Mail deze dan naar arjen.bosch@home.nl. Dan gaat de werkgroep Leefbaarheid 2 op zoek naar een antwoord.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *