Aanpak fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen

Met een bijdrage uit de regiodeal Zuidoost Fryslân hebben Natuurmonumenten, Staatbosbeheer, gemeente Opsterland en Provincie Fryslân een overeenkomst gesloten om de fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen op te knappen.

Met deze aanpak wordt de asfaltverharding vervangen door beton. Naar verwachting kan met het beschikbare budget de helft van deze fietspaden worden aangepakt. Daarom is een volgorde afgesproken van welke fietspaden als eerste worden aangepakt.

De fietspaden nabij de Slotpleats en in het Oude Bosch hebben daarbij de hoogste prioriteit gekregen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, zodat het werk in 2023 kan worden uitgevoerd. Voor de aanpak van zo’n 10,5 kilometer recreatieve fietspaden nabij de Slotpleats, in het Oude Bosch en op de Duurswouderheide is een totaalbudget van € 859.000 beschikbaar gesteld. Daarvan komt zo’n € 285.000 uit de Regiodeal. De Gemeente Opsterland, Natuurmonumenten en Staatbosbeheer stellen gezamenlijk zo’n € 524.000 beschikbaar. Verder heeft de Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen een bijdrage van € 50.000 toegezegd.

Burgemeester en Wethouders verkennen in 2017 samen met Plaatselijk Belang de staat van de fietspaden rond Wijnjewoude

Plaatselijk Belang Wijnjewoude en Bakkeveen zijn al enige jaren met de gemeente in gesprek over het achterstallige onderhoud van de recreatieve fietspaden tussen beide dorpen. De eigenaren van deze fietspaden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, hebben onvoldoende middelen om deze fietspaden goed te onderhouden. Daarom is vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep een aanvraag bij de regiodeal Zuidoost Fryslân ingediend. De bijdrage uit deze regiodeal heeft de bovengenoemde partijen nu in beweging gebracht. In de overeenkomst is afgesproken dat de provincie Fryslân vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep opdrachtgever wordt voor de aanpak van deze recreatieve fietspaden

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *