Berichten van Plaatselijk Belang

Energietoeslag
Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de energietoeslag. Zie voor verdere informatie het bericht van het Dorpssteunpunt uit de Bân van oktober.

Stem voor de Nederlandse boom van 2022
Welke boom verdient volgens u het predicaat Boom van het Jaar? Uit 82 enthousiaste, emotionele, historische verhalen heeft een vakjury per provincie een boom genomineerd. Vanaf 5 september tot 17 oktober (12.00 uur) kan gestemd worden. Ga daarvoor naar deboomvanhetjaar.nl/stem-op-uw-boom.
Let op: Vanaf 10 oktober is de stemmenstand geheim, maar er kan natuurlijk nog steeds gestemd worden!

Niet bekend, maakt onbemind
Vele werkgroepen, commissies en verenigingen zijn actief in Wijnjewoude, maar wat doen ze eigenlijk? Vaak weten anderen, die niet op de één of andere wijze bij de betreffende groepen betrokken zijn, daar weinig van. Jammer, want soms zijn er overlappingen, of is het leuk er iets over te horen of een bijdrage te leveren. Daarom wil Plaatselijk Belang in de voorjaarsledenvergadering na de pauze groepen de gelegenheid geven zich te presenteren. Wil jij je presenteren, dan kun je contact opnemen met de secretaris (pbwijnjewoude@gmail.com)

Hondenpoep
Er kwamen (weer) klachten binnen bij Plaatselijk Belang over de hondenpoepproblematiek bij het Wâldhûs. We horen van hondenbezitters, dat ze best mee willen helpen de overlast te beperken. Vaak is het zo, dat honden hun behoefte aan het begin van een wandeling doen. Om dan de hele ronde met een zakje met hondenpoep in de jaszak te lopen, is niet iets, wat vele hondenbezitters als prettig ervaren. Daarom wil Plaatselijk Belang een afvalbak laten plaatsen bij het Wâldhûs aan het begin van het fietspad. De gemeente is bereid deze regelmatig te legen. Wel moeten we zelf zorgen voor de financiering van de afvalbak! Als daardoor de overlast afneemt, dan moeten we dat er maar voor over hebben. Dus maak gebruik van de afvalbak, zodat de overlast afneemt en …….het financieren van een afvalbak niet voor niets is geweest!

Klachten over bomen, bestrating etc.
Je kunt je klachten metéén melden bij de gemeente. Dat kan via deze link.

Bloembakken Merkebuorren
Zoals al eerder gemeld zullen op de Merkebuorren snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen door de plaatsing van bloembakken. Dit in overleg met de betreffende buurtverenigingen. Verschillende buurtverenigingen van de Merkebuorren hebben ondertussen gereageerd. De volgende stap is, dat vertegenwoordigers van de betreffende buurtverenigingen samen met Harry Blaauwbroek van Plaatselijk Belang bij elkaar komen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.

Dorpsvlaggen
We hebben nog vlaggen op voorraad. Je kunt nog een vlag bestellen! (pbwijnjewoude@gmail.com)

Wat heeft de gemeente aan onderhoud op de planning staan?
– Herstraten in drie fasen van de Merkebuorren, dit wordt zeer waarschijnlijk dit jaar toch afgerond.
– Dit najaar worden de gaten in de Russchenreed aangepakt. Hier en daar komen ook extra straatkolken.
– Zeer waarschijnlijk wordt dit najaar begonnen met de eerste fase van onderhoud aan de Finne.
– Aan de Merkebuorren zijn drie dode/zieke bomen verwijderd. Deze worden vervangen.

Groenbrengpunt Ureterp
Je kunt je groenafval in oktober elke zaterdagmorgen brengen naar het Groenbrengpunt in Ureterp.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *