Nieuwbouw in Wijnjewoude

Er is al jaren behoefte aan extra woningen in Wijnjewoude. De gemeente en Plaatselijk belang zijn hierover dan ook al enige tijd in gesprek om te kijken waar dit mogelijk is. Afgelopen jaar zijn we concreet bezig geweest met de locatie van het voormalige schoolterrein ‘It Twaspan’ aan de Meester Geertswei en Welfingstrjitte. We zijn dan ook blij te kunnen melden, dat we van plan zijn nieuwbouw te realiseren op het terrein. Momenteel staat hier de voormalige school welke na de fusie tot “De Sinnewizer” leeg is komen te staan. Het gebouw is nu in gebruik door Carex leegstandsbeheer.

Het nieuwbouwplan behelst het realiseren van een viertal twee-onder-één-kap- koopwoningen. Bij voorkeur voor starters op de woningmarkt. In totaal worden hiermee 8 woningen toegevoegd aan het woningbestand in Wijnjewoude. Wij willen de plannen graag persoonlijk toelichten aan de directe buren waarvoor wij 5 en 6 december een rondje door de buurt maken. Op 9 december houden wij een inloopavond in De Swingel. Je bent dan van 17.00 tot 20.00 uur van harte welkom om kennis te nemen van het plan.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de Herman Pieter Klaster van de gemeente Opsterland via het emailadres hermanpieter.klaster@opsterland.nl of op telefoonnummer 0512 386222.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *