Berichten van Plaatselijk Belang

Alvast om te noteren: dinsdag 21 maart a.s. ledenvergadering van Plaatselijk Belang.

Contact gemeente met Wijnjewoude
Het college wil de komende vier jaar het vertrouwen in de politiek en het bestuur en de verbondenheid van mensen met hun omgeving verbeteren. Dit willen ze doen samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Er is daarom een nieuw dorpenteam aangesteld. Daarnaast is er aan elk dorp een dorpswethouder toegekend. Voor ons dorp is dat wethouder Durksz. Vanuit inhoud en betrokkenheid is de dorpswethouder goed op de hoogte van wat er speelt in een dorp. Naast het bijwonen van bijvoorbeeld belangrijke vergaderingen kan de dorpswethouder aanwezig zijn bij een opening van een nieuwe voorziening en b.v. de start van een project. Hij heeft al een uitnodiging voor onze ledenvergadering ontvangen.

Dorpsvisie
Wat vinden we als dorp belangrijk? Meer woningen en wat voor soort woningen dan? Uitbreiding van het bedrijventerrein of juist niet en willen we al of niet meer recreatie? Zo maar enkele vragen, waar we als dorp een antwoord op moeten hebben. Dat is de reden, dat we onze dorpsvisie willen actualiseren. We hebben de input van de Dorpsspiegel, maar dat is niet voldoende. Ook realiseren we ons, dat niet alles tegelijk kan. Dus welke thema’s moeten voorrang hebben?
Op onze ledenvergadering van 21 maart a.s. willen we daarover met je in gesprek. Hoe gaan we het aanpakken en welke thema’s willen we gaan uitwerken? Een eerste stap om te komen tot een nieuwe dorpsvisie 2024-2028. Jouw mening doet er toe op 21 maart!

Nestkastjes
Elk dorp in Opsterland ontvangt de komende maanden 19 nestkastjes van de gemeente. Heb je tips, waar we deze het beste kunnen ophangen, dan horen we dat graag via pbwijnjewoude@gmail.com.

Contacten met onze achterban
Via de e-mail en telefonisch krijgen we regelmatig vragen en opmerkingen van u door. We stellen dat op prijs, want we willen als bestuur graag weten, wat er speelt in ons dorp. Ook horen we wel eens: het is eigenlijk niet te moeite om het te melden, maar nu we jullie zien…….Elkaar tegenkomen blijft belangrijk en er zijn zaken, die beter mondeling toegelicht kunnen worden.
Onze ervaring is, dat spreekuren in De Swingel voorafgaand aan de bestuursvergadering niet bezocht worden. Daarom zijn we vanaf 2023 als proef éénmaal per kwartaal met een statafel in de Buurtsuper aanwezig. De eerste keer is zaterdagmorgen 14 januari. We zijn daar van 10.30 -12.00 uur voor al je vragen en opmerkingen.

Onderhoud wegen 2023
De gemeente voert op verschillende plekken in 2023 groot onderhoud aan wegen uit. In de ‘Sa’ en op de gemeentelijke website is de volledige lijst te vinden. Voor Wijnjewoude e.o. staat het herstraten van de Duerswâldmerwei (Bakkeveen) en Merkebuorren (Wijnjewoude) op de lijst. De klinkers worden hergebruikt!

Subsidies
Voor verschillende activiteiten van je buurt, vereniging of het hele dorp, zijn subsidies aan te vragen. Plaatselijk Belang heeft een overzicht gemaakt van de mogelijkheden. Deze vind je op de hier. Als je een aanvraag doet, dan graag even een kopie naar pbwijnjewoude@gmail.com. Dit om overlappingen te voorkomen en aanvragen kunnen elkaar versterken.

Afvalbakken voor hondenpoep
De financiering is nog niet rond. We moeten een nieuwe subsidieronde in januari afwachten!

Activiteiten in december
In de decembermaand zijn er verschillende kerstvieringen geweest. Het was mooi te zien, dat deze vieringen heel verschillend werden ingevuld. Graag willen we ieder bedanken, die zich op wat voor wijze voor een viering heeft ingezet. Velen hebben daarvan kunnen genieten. En ook het eindejaarsfeest was een mooi succes. Maar ook het kleine willen we niet vergeten: even iemand opzoeken of helpen of een kleine attentie brengen doet mensen goed. Hopelijk blijft dit niet beperkt tot de decembermaand maar hoort het gewoon bij ons als dorp! Omzien naar elkaar!

Inspraak Ontwerp Programma van Eisen Openbaar Vervoer per bus
Op dit moment loopt de provinciale aanbesteding voor het busvervoer 2024-2034. Voor de concessie is een ontwerpprogramma van eisen opgesteld. Dit betreft de minimale eisen waaraan de vervoerder moet voldoen bij de nieuwe concessie.
Het uitgangspunt is de huidige situatie van het busvervoer, maar het uiteindelijke aanbod van de vervoerder kan dus uitgebreider worden dan de minimale eisen.
De gemeente vroeg het volgende aan ons:
– Zijn de dorpen van Opsterland tevreden met het huidige aanbod busvervoer?
– Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
Misschien bent u tevreden over het huidige vervoersaanbod, maar het kan zijn, dat er aandachtspunten zijn. Wij horen dat graag van u! Tot 13 januari a.s. kunnen reacties worden doorgegeven (pbwijnjewoude@gmail.com).

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *