Berichten van Plaatselijk Belang

Overleg met de gemeente
Op 9 februari is er ambtelijk overleg met de gemeente geweest. Het volgende is besproken:
– Parkeerplekken Te Nijenhuiswei 14-20: de gemeente komt met een alternatief maar als bezwaren van omwonenden blijven wordt het moeilijk een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek.
– Herstraten Merkebuorren Oost: wanneer het project in Bakkeveen gereed is wordt in het voorjaar het laatste deel tot de aansluiting Ald Duerswâld met nieuwe stenen herstraat.
– Snelheid remmende maatregelen Merkebuorren: er komen snelheidsmetingen voor en na het plaatsen van de bloembakken. Dit om het remmende effect aan te tonen.
– Verkeer vanuit Weinterp naar de Hemrik – Lippenhuizen: de Binnenwei wordt dit jaar voor een deel heringericht tot 60 km weg. Voor Weinterp is dit van belang omdat het gebruik als sluiproute door vrachtverkeer waarschijnlijk zal afnemen.
– Op Weinterp is er sprake van verzakking van de graskeien. Herstel wordt dit jaar opgepakt.
– Russchenreed: in het voorjaar herstel van verzakte bestrating en plaatsen van extra kolken. Ook wordt de straataanduiding verbeterd.
– Meester Geertswei: er liggen tegels los. Wordt hersteld.

Nestkastjes
Na de tweede oproep in ‘De Bân’ kregen we verschillende aanmeldingen binnen. We hadden 24 nestkastjes beschikbaar en konden helaas niet alle aanvragen honoreren. Fijn dat buurtverenigingen nestkastjes willen plaatsen. Vooral het tegengaan van de eikenprocessierups werd als reden genoemd om nestkastjes op te hangen. We hebben het door gegeven aan de gemeente, dat er meer aanmeldingen waren voor nestkastjes dan er beschikbaar waren.

Bushalte
Gelukkig maken heel wat mensen gebruik van de bushalte aan de Merkebuorren. Om overlast voor de omwonenden te voorkomen is het verzoek de fietsen te plaatsen op de daarvoor bestemde plaatsen.

Ledenvergadering
Op 21 maart a.s. is onze jaarlijkse ledenvergadering.
Het afgelopen jaar hebben verschillende zaken onze aandacht gevraagd.
– Wijnjewoude als ‘Bloeizone is dit jaar daadwerkelijk van start gegaan.
– Door wethouder De Vries zijn de fraai vernieuwde speeltuinen geopend.
– De bouw van woningen op het terrein van de oude openbare school kan worden gerealiseerd. Wel moeten de vleermuizen eerst een andere plek hebben gevonden. Naar verwachting kan in oktober met de sloop van ‘It Twaspan’ worden begonnen.
– Belangrijke gebeurtenissen voor het dorp waren o.a. de opening van de vernieuwde ‘De Swingel’, de aanleg van een zonnepark door WEN aan deTolleane en de (tijdelijke) overname van de winkel door twee ondernemers in ons dorp.

Naast de gebruikelijke zaken hopen we met je van gedachten te wisselen over hoe we tot een nieuwe dorpsvisie kunnen komen. Graag horen we hoe jij hierover denkt.
De volledige agenda en bijbehorende stukken vind je hier.

Groenbrengpunt Ureterp
Je kunt je groenafval alle zaterdagen brengen naar het Groenbrengpunt in Ureterp.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *